Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 07 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 12 tháng 7 năm 2024
TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐỖ ĐÌNH QUÝ
TRỰC BAN C1:
CA 1:HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 CA 2:ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:20:00 – 2.6M
Nước ròng:09:21 – 1.0M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:20:20 – 2.8M
Nước ròng:08:37 – 1.2M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:21:00 – 3.0M
Nước ròng:07:14 – 1.3M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 00H30 TRƯỜNG BG BRILLIANCE 11.0 199.9 39,964 CL3 – F0 CL8.NM6.HL8 X3 – TA VOSA T60
2 06H00 07H30 CỬU KANWAY FORTUNE 7.2 172 18,526 F0 – CL4 CL8.TM TL     –      X5 S5 T60
3 15H00 CỬU WAN HE 8.5 139.92 11,751 XMTL – F0 HG.NM8 H8      –    H5 NSA T61
4 17H00 18H30 THANHB CAROLYN 10.5 190 31,538 F0 – CL4 CL6.HL8 H3 – TA – X3 VOSA T60
5 07H00 HIỆU KIÊNB HOANG HUY 69 8.2 135.0 8,023 HG7.4 – F0 H5     –     TL HDMARINE T59
6 03H00 05H00 KHỨNG PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 P.Cluc H3     –     H5 VIPCO T59
7 06H00 09H00 THẾ TRUNG NHA BE 11 6.6 109.6 4,552 F0 – B12 P TL     –     H3 VIPCO T59
8 06H00 06H30 NAM SARONIC TRADER 7.0 229.25 51,208 HP3 – F0 TL S&A T57
9 12H30 15H00 LINH LILA FUJI 12.5 229 43,796 HM2.6 – F0 H5     –     TR SUNRISE T57
10 03H00 05H00 HIẾUB D VIEN DONG 68 4.0 105.73 4,877 F0 – HG H3     –     H5 NEWSTAR T59
11 03H00 TRƯỜNG TRUONG LONG 01 6.5 228.38 44,452 F0 – CL3 CL8.HL8.TM         TA – X3 VINACOMIN T60
12 03H00 04H00 ĐÔNG GOLDEN ATLANTIC 5.6 171.93 17,852 HL3.2 – HL3.4 H3 LE PHAM T57
13 12H30 13H30 HẠNH VIMC UNITY 5.75 153.02 14,851 F0 – HL3.7 H5 XNK HL T57
14 16H00 TÙNG D STAR TC 2.8 112.5 5,700 HG – XMTL NM.HC8 H3     –      H8 NGOISAOMOI T61
15 17H00 18H00 TIỄN KIÊN B DK SUNRISE 4.0 100.64 6,181 F0  – CL1 HG H3 – TA – X3 S&A T60
16 16H00 LINH LILA FUJI 12.5 229 43,796 F0 – HN1.7         TR – X5 SUNRISE T65A
17 17H00 18H00 ANH GUO HAI LIAN 818 9.5 189.99 32,964 HL3.5 – HL2 H3 SUNRISE T57
18 20H30 23H30 HÀ A GEORG OLDENDORFF 7.0 229 44,218 HN1.6 – F0 NM8 X5 – TR – X5 OCEAN JSC T65A
19 18H00 TUẤT THUẬN KANWAY FORTUNE 8.5 172 18,526 CL4 – F0 CL8.TM X5 – TA – H3 S5 T60
20 17H00 18H00 THẮNG B CEMTEX SINCERITY 10.1 228.99 44,062 HL2 – HL3.5 H3 ĐỨC THỌ T57
Phương tiện:
– Phương tiện bộ:  MR.SẢN – X5 ,MR HÙNG X3
– Phương tiện thủy:H2 MR .HUYNH- , H6 ,MR CƯƠNG -H8 MR QUANG – TL MR PHU.H3. MR BÌNH  ,H5.MR HIỆP
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MEGHNA PROSPER GEORG OLDENDORFF FJ RUBY DREAM TEAM