Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 12 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 3RD WATCH : PHAM HUNGH CUONG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
09:00 – 3.9M
21:09 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
09:18 – 4.1M
20:50 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 13H00 TUẤT TUNG D HAI VIET STAR 4.0 112.5 5,700 HG – XMTL CL6.CL8 TL
2 02H30 03H30 MƯỜI PTS HAI PHONG 03 6.5 97.16 4,120 F0 – HM1.5 TR – H6 – H1
3 02H30 03H30 BÌNH ARIES 5.4 101.5 4,608 F0 – HM1.4 TR – H6 – H1
4 04H30 06H00 THẮNGA GOLDEN FRIEND 13.9 229 44,094 F0 – HM2.5 H1 – H6 – H1
5 06H00 THẠO ĐỨC HAI NAM 69 3.8 79.5 1,599 PVOIL – F0 NM6 TL     –     H1
6 08H30 10H00 A SILVA CONCORDIA 8.9 199.96 41,463 F0 – HM2.4 H1 – H6 – H1
7 20H00 21H00 HẠNH TÙNGD ARIES 5.4 101.5 4,608 HM1.4 – CL2 HG H1     –     X5
8 04H30 06H00 HƯNG KHOÁI WILD ROSE 11.88 189.8 27,989 F0 – HN1.8 H1 – H6.T2 X5
9 16H00 C PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – HM2.1           TR-TR
10 05H00 07H00 TRƯỜNG NAM OCEAN MERY 13.4 223.7 37,821 HN1.7 – F0 NM8 X5-T2.H6- H1
11 12H15 CHÂU HIẾU EG COURAGE 9.7 203.5 45,011 CL3 – F0 CL8.NM6.Cluc X5      –      H1
12 13H00 14H00 HA C MY THINH 4.5 134.04 8,414 F0 – HM1.1 H1-TR
13 13H00 14H00 THANG A PAC ADHIL 9.2 199.99 35,812 HP2 – F0 H1     –      TR
14 21H00 QUYEN KHỨNG LONG PHU 11 5.8 113.98 5,448 B12 – F0 P.NM6 TL – H1
15 20H00 21H00 THANH B SILVA CONCORDIA 8.85 199.96 41,463 HM2.4 – CL6 CLUC.HL8.CL H1    –    X5
16 23H30 KHỨNG LONG TAN 239 9.8 169 16,764 HL3.5 – F0         H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JIN MAN HUA 1 SHENG KANG HAI ELLIE WILD ROSE