Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 12 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU : 0947376859 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
09:03 – 2.6M
21:53 – 1.5M
HON GAI TIDE TABLE
10:00 – 2.8M
21:03 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
11:00 – 2.9M
20:45 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 THANHA NEWSUN 3.7 176.82 19,717 C.TAU – SN TP03.TP08 X2
2 05H00 SƠN JIN BI 12.6 189.9 33,057 F0 –    HL2         H6 – H1
3 03H30 05H00 THUẬN VĂN VIMC UNITY 5.5 153 14,851 F0 – XMTL CL6.HG H1 – H6 – H3
4 07H00 ĐỨC TRUNG HAI NAM 68 3.5  79.8  1,599 HG – F0 H3     –     H1
5 11H00 ANH PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – F0 P.Cluc H2
6 23H008/12 00H30 THẮNGA GODSPEED 6666 7.0 199.91 40,252 F0 – CL6 CL6.NM6.HL8 H5     –     X2
7 13H00 15H00 ĐĂNG SINO OCEAN 6.0 189.99 31,167 HN1.5 – F0 X3 – TL – X3
8 03H30 04H00 SƠN SUDESTADA 12.0 229.2 51,255 HM2.6 – F0 H1 – H6
9 16H00 KIÊN A VĂN NHA BE 09 4,8 105,97 4,250 B12   –    F0 P H2    –      H1
10 17H30 THẾ KIÊN B BLUE STAR I 3,3 98,18 2,983 CL7    –    F0 HG X2   –       H1
11 21H30 23H00 KIÊN A KIÊN B KUN YI 6,4 92,65 2,979 F0   –   CL1 HG H3      –      X3
12 21H00 23H00 TÙNG A TRUONG MINH FORTUNE 12,76 190 31,696 HN1.6    –  F0 X2  – TL    X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CL BILIU HE SINO OCEAN TRUONG MINH FORTUNE NAVIOS HAPPINCESS YANGZE 15