Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 11 Năm 2020

TRỰC BAN ĐIỀU HÀNH
CA 1 : ĐÀO VIỆT HOÀNG CA 2 : LÊ THÀNH KÔNG CA 3 :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG
SĐT : 0984888966 SĐT : 0905691888 SĐT : 0918636186
TRỰC BAN HOA TIÊU TRỰC XE
LÊ ĐÌNH THẠO MR MINH – X2
SĐT: 0944455528 SĐT : 0949868128
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG.
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT .CAR
1 02H00 CUU PULAU GALEN 9.5 127.67 9,967 CL1 – F0 HG.G68  X3         TR
2 07H00 HA C VINASHIP GOLD 8.7 136 8,216 XMTL – F0 CL6.G68  H2          TL
3 02H00 04H00 THANG A NAM TAN BINH 267 5.0 190 31,670 F0 – NOSCO     ( CAU TAU ) HP01.TP03  TR   TP   X2
4 06H30 08H00 PHAI DANG HONG RUN 6 10.8 224.99 39,126 F0 – CL4 CLUC.HL8.CL6  TL          X3
5 21H00 HIẾU GLORY FUTURE 6.5 169 17,784 F0 – HL        TL
6 02H00 05H00 THANH A THUAN PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.CLUC  TR   TP   H2
7 02H00 02H30 CUONG C JI XIANG SONG 10.0 179.5 20,684 HL3.1 – F0 TR
8 02H00 03H30 BINH KIÊN DONG BAC 99 5.2 110.06 3,640 F0 – CL1 HG.CL6  TR   TP   X3
9 18H30 20H00 HIẾU TAO TREASURE 9.9 158 15,289 F0 – HL  TL   TL
10 06H30 07H30 THANG B  KIEN YU LONG 3.2 45 400 F0 – CLUC  TL           H2
11 06H30 08H00 QUYEN  BINH VIET THUAN 198 3.9 199.98 6,951 HL1.15 – XMTL HG.NM6  TL           H2
12 14H00 15H00 HA A LILA PIRAEUS 6.0 179.50 22070 HP4 – F0  TR
13 14H00 16H00 HA B TAN BINH 245 9.9 169.26 16954 HN2.8 – F0  X5 – T2TP – H2
14 12H00 HIỆU HTK VENUS 3.8 90.72 2551 HG7.2 – F0  H2
15 10H00 12H00 TUNG A AMBEO BEVERLY 12.8 190 32521 HN2.6 – F0  X5 T2.TP – H2
16 17H00 TRUONG DONG PINE EXPRESS 10.0 199.99 39145 CL6 – F0 HL8.CL6.NM6  X5 – TP    H2
17 19H00 KHUNG KIEN WAN JING HONG 4.5 107 3624 CL1 – HG HG  X2      –     TR
18 14H00 15H00 THUAN BINH FS BITUMEN NO.1 6.4 105.5 4620 F0 – CL1 HG.H8  TR      –     H8
19  21H30 22H00 THANH B THANH THANH DAT 89 8.5 194.21 40245 HL – F0  TR