Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 11 Năm 2020

TRỰC BAN ĐIỀU HÀNH
CA 1 : ĐÀO VIỆT HOÀNG CA 2 : LÊ THÀNH KÔNG CA 3 :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG
SĐT : 0984888966 SĐT : 0905691888 SĐT : 0918636186
TRỰC BAN HOA TIÊU TRỰC XE
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU MR SẢN – X3
SĐT: 0904458128 SĐT : 0934385589
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG.
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT .CAR
1 08H00 09H00 THUAN BINH VIET THUAN 198 3.9 133.98 6,951 F0 – HL1,15 TL     –     H2
2 13H00 15H00 NAM THETIS 5.3 169 16,960 F0 – HN2.7  H2 TP T2 X3
3 23H30″7-11″ 01H00 THANH B THUAN JI XIANG SONG 10.9 179.5 20,684 F0 – HL3.1  TL
4 08H00 10H00 CHAU SAGA CREST 5.9 199.2 29,381 F0 – HL3,4  TL
5 06H30 MUOI MARION ACE 7.18 110 7,141 CL5 – F0 HG.G68  X3          TR
6 04H30 06H00 THAO LIAN FA 1.8 23.9 80 F0 – CLUC  TR           H2
7 04H30 06H00 TUAT TA FA 2.3 37.3 292 F0 – CLUC  TR           H2
8 04H30 06H30 LINH TRUMP SW 8.8 139.9 11,743 F0 – CL5 HG.G68  TR           X3
9 05H30 DONG WAN JING HONG 4.0 107 3,624 HG – CL1 HG  H2          X3
10 14H00 QUYEN HAO FENG 4.8 73.3 1416 Cluc – F0  H2