Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 11 Năm 2020

TRỰC BAN ĐIỀU HÀNH
CA 1 :  NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG CA 2 :  LÊ THÀNH KÔNG CA 3 : PHẠM HÙNG CƯỜNG
SĐT : 0918636186 SĐT : 0905691888 SĐT : 0918943893
TRỰC BAN HOA TIÊU TRỰC XE
ĐÀO QUỐC BÌNH ĐÀO VĂN KHIÊN – X5
SĐT: 0965705386 SĐT : 0918942878
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT .CAR
1 08H00 10H00 TUNG A HIẾU CASTLE 12.5 189.99 31,094 FN3 – F0 NM8 X5-T2TP
2 05H30 06H00 HIỆU HTK VENUS 3.8 90.72 2,551 F0 – HG7.2 H2 – TP – TL
3 16H00 THANH B SON FOREST HARMONY 7.03 199.9 39,895 F0 – CL7 HL8.NM6.CL6        TP – X5
4 13H00 TUNG A HIẾU AFRICAN OASIS 7.3 199.98 35,834 F0 – HL3.3      TP    H2
5 03H00 04H00 CUONG C INTERLINK UTILITY 10.7 179.95 25,546 HP3 – F0 TP    –    H2
6 14H00 THANH B SON CHINA EXPRESS 10.8 215.4 57,934 CL7 – F0 HL8.NM6.CL6 X5  – TP
7 05H30 07H00 TRUONG ANH PINE EXPRESS 7.4 199.99 39,145 F0 – CL6 HL8.CL6 H2  TP    X3
8 05H30 07H00 HA A THUAN RUI SHENG 6 10.77 188 23,488 F0 – HL3.1 H2 – TP – TR
9 16H00 16H30 THANG A OS KANO 35 6.7 178 20,947 HP2 – F0 H2   TP
10 06H30 HANH YONG DA 9 4.6 99.95 6,641 CL5 – F0 HG X5 –      TR
11 10H30 11H00 DANG THUAN VINASHIP STAR 9.7 158.5 15,438 HL1.2 – F0 H2
12 19H00 THANG A GMB ASTERIA 11.0 196.3 35,240 F0 – HL        TP   H2
13 06H00 THAO SHENG LI 3.0 54.3 495 CL1 – CLUC X2    –     TL
14 06H00 THANG B HAO FENG 4.6 73.3 1,416 CLUC – CL1 TL    –     X5
15 07H00 THANG B DUC PHAT 69 5.5 91,.94 2.995 CL5  – F0 HG X5  –      TR
16 18H30 HA A  HA B GUO YUAN 28 6.5 225.00 41830 CL3 – FO CLUC.HL8.CL6HT X5   TP  H2
17 12H30 KHUNG HAO FENG 4.8 73.30 1416 CL1 – CLUC X5           H2
18 18H00 QUYEN PETROLIMEX 14 6.2 128.60 8542 B12 – FO P – CL6 TL   TP    H2
19 16H00 16H30 CHAU  THUAN RUI SHENG 6 10.6 188.00 23488 HL3.1 – FO H2