Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 11 Năm 2023

 

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: TÔ MINH THẮNG : 0976264689  2ND WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 3RD WATCH :LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM TRUNG VĂN : 0967041179 MR HÙNG X3:   0989433881
QUANG YEN TIDE TABLE
12:00 – 2.9M
23:41 – 1.3M
HON GAI TIDE TABLE
12:00 – 3.1M
23:10- 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
12:10 – 3.3M
22:37 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H00 14H00 HIẾU A PETROLIMEX 11 4.7 175.9 25,400 CTAU2 – F0 TP2 . TP8 X3 – TP – H5
2 00H00 02H00 NAM UNI AUC ONE 5.9 176.63 17,663 F0 – HG7.2 TR                H1
3 08H00 10H00 SƠN PRINCESS ERIN 12.8 190 33,348 FN3 – F0 NM8 X2- TL.TP – TR
4 10H30 12H30 KHOÁI PELOREUS 7.0 292 93,302 HN1.7 – F0 NM8 X3      TL      X3
5 16H00 17H00 MƯỜI UHL FINESSE 7.0 149.99 16,732 F0 – HG7.3 H5              H2
6 16H00 TIỄN LONG PHU 10 5.5 112.35 5,184 B12 – F0 CL6.NM6 H2              H5
7 CANCEL 20H00 THANG B ANNEGRET 7.2 151.66 8,397 HG7.3 – F0
8 16H00 18H00 HIẾU B PHƯƠNG NAM 126 2.6 79.98 2,717 F0 – HG H5              H2
9 19H30 TUNG D MINH TRUONG 18 3.5 91.94 2,999 CL2 – F0 HG X3              TR
10 16H00 17H00 THE THANH LOC 28 5.7 89.7 2,100 F0 – HL3.1 TL06 H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PRINCESS ERIN AL KARAMA PELOREUS AKTI