Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 02 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN MẠNH HÀ : 0961687555 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
04:09 – 1.9M
12:12 – 1.7M
HON GAI TIDE TABLE
23:15 – 2.3M
00:00 – 1.9M
CAM PHA TIDE TABLE
01:00 – 2.2M
14:19 – 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 21H00 22H00 HƯNG HAI NAM 86 9.7 180 21,385 HM2.1 – HP4 TL
2 14H00 THẠO ĐỨC VIET HUNG 09 3.5 87.68 1,742 PVOIL – F0 HG H2
3 04H30 06H00 THẮNG A FENDA 18 6.8 225 38,365 F0 – SD TL
4 20H00 22H00 TRƯỜNG FENDA 18 6.8 225 38,365 SD – HN1.8 NM8 TR
5 17H45 HẠNH TIỄN EMERALD AZZURRA 4.6 110 5,315 CKHG – F0 CL6.CL8 H2
6 21H00 CANCEL 22H00 THẮNG B FRIO AEGEAN 4.3 130.02 6,973 HM1.4 – F0 TL
7 CANCEL 23H00 THẮNG B FRIO AEGEAN 3.8 130.02 6,973 F0 – CTAU HA18.HA19
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG MINH SEA YUE AN TIAN YING WOORI SUN FENDA 18