Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 4 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 07 tháng 4 năm 2024
TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU
TRỰC BAN C1:
CA 1: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:03:06- 3.0M
Nước ròng:17:23  -0.8M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:03:12 – 3.3M
Nước ròng:17:47 – 1.1M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:04 :12- 3.3M
Nước ròng:19:47 – 1.4M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 02H00 03H00 BÌNH DK SUNRISE 4.6 100.61 6,181 F0 – CL1 HG H5 – TA – X3 S&A T60
2 05H00 06H00 HƯNG KYZIKOS 9.1 229.5 50,177 HP3 – CL6 TIEN MINH.HL8.CL6HT H3     –    X2 VOSA T60
3 04H30 TUNG A ASTRANTIA 10.2 209.94 49,295 CL6 – F0 HL8.NM6.CL X1      –    H3 VOSA T60
4 17H30 19H30 HA B RUI NING 1 10.5 189.99 30,053 HL3.1- F0 H3 TVPB T57
5 21H00 23H00 TRUONG VIET THUAN 80-02 4.2 225 40,170 F0 – SN TP2.TP3.TP8 H5 – TA – X2 EVERGREEN T66D
6 11H00 13H00 THẮNG A GOLDEN MAGNUM 9.0 292 93,960 HN1.7 – F0 NM8 X2 – TL – X2 SUNRISE T65A
7 08H00 THẮNG B TRUNG NHA BE 08 5.0 104.99 4,432 B125000 – F0 P H2 VIPCO T59
8 08H30 10H00 KHOAI SARONIC TRADER 11.3 229.25 51,208 HM2.6 – F0 H2 SUNRISE M.S T57
9 11H00 KHOAI SARONIC TRADER 11.3 229.25 51,208 F0 – HN1.8 NM8          TL – X2 SUNRISE M.S T65A
10 00H00 TUNG D CONG THANH 07 2.8 79.98 2,702 HG – XMTL H2 THINH THANH T61
11 05H00 09H00 ĐỨC HA D THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 F0 – HG3 H3 – H2 – H2 THANH PHAT T59
12 22H00(06-04) 00H00 HIẾU A GOLDEN MARINE 3.8 189.99 31,260 SN – CT1HL TP2.TP3.TP8 X3 NOSCO T66D
13 02H00 03H00 QUYỀN LADY LINN 3.9 97.69 3,435 CT1HL – SN TP2.TP3 X3 NOSCO T66D
14 13H00 14H00 SƠN BÌNH SOLAR AFRICA 6.6 189.99 32,372 F0 – HL3.7 H5 S&A T57
15 17H00 KHỨNG TRUNG QUANG ANH GM 3.7 91.94 2,971 PVOIL – F0 HG X2      –      H3 TRONG TRUNG T66B
16 09H00 HẠNH SHUNDA 222 3.0 48 492 CLUC – F0 H2 BMD T59
17 17H30 18H30 ĐÔNG VĂN LONG PHU 10 7.0 112.35 5,184 F0 – B12 P.NM6 H3             H2 VIPCO T59
18 18H00 CỬU HA D NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B12 – HM1.4 P H2 VIPCO T58
19 21H00 CỬU HA D NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 HM1.4 – F0                   H3 VIPCO T57
20 21H00 23H00 LINH PAC ALCAMAR 9.2 199.99 35,812 HL2 – HM1.5 H5 VOSA T57
21 23H30 THẮNG A RIZHAO EXPRESS 10.1 203.5 46,647 CL4 – F0 CL6.NM6.HL8 X2 – TA – H2 TRIEU ANH T60
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: X2 : MR MINH , X5 :MR SẢN
– Phương tiện thủy:H2: Mr HẢI , H3: Mr HÙNG , H5: Mr THÌN, TA: MR HOÀ , TR : MR QUÂN ,
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TIAN TAI SHAN SARONIC TRADER