Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
12:00 – 2.7M
23:49 – 1.3M
HON GAI TIDE TABLE
12:00 – 3.0M
23:19 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
13:00 – 3.5M
22:51 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 ĐĂNG PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – HL1.3 P.CLUC H1      –    TL
2 08H30 11H30 HƯNG MINERAL BRUSSEL 14.5 291.8 92,079 F0 –  HM2.6 NM6 H1 – TP – H1
3 03H00 06H00 HIỆU THẾ TIEN QUANG 68 3.6 92.5 3,534 HM1.6 – XMHLMF H8 TL     –     H8
4 06H30 HÀ C ĐỨC LONG TAN 79 6.66 97.12 2,980 XMHL – F0 HG H1     –     TL
5 13H00 14H00 THUẬN ATN GLORY 5.4 150.52 14,436 F0 – HL3.1TL H2
6 08H30 09H00 THANH B GRAECIA NAUTICA 9.6 229 43,291 HL2 – CL5 CLUC.HL8.CL8HT H1     –     H2
7 10H00 11H30 HÀ A JY POWER 12.8 189.99 33,044 HN1.8 – F0 X2 – TR – X2
8 10H00 12H00 THẮNG A FLC HARMONY 12.88 185.64 32,957 HN1.5 – F0 X2 – TR – X2
9 13H00 16H00 THẠO HIẾU B LONG TAN 19 4.5 91.94 2,989 F0 – HG H2           H1
10 16H30 18H00 TÙNG A TRUONG LONG 01 6.8 228.38 44,452 F0 – HP1 H6     –     TP
11 23H30 MUOI THẾ BODUN 2 3.9 81 2,385 CL5 – F0 HG X2      –    TL
12 13H00 14H00 ĐÔNG THANH BINH 68 3.2 99.38 3,329 F0 – HG H2
13 20H30 22H00 HA B SIRAYA WISDOM 5.2 153.08 12,655 F0 – XMTL CL6.NM6 TL            H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SAFESEA ANYA FLC HARMONY PANCARAN GLORY JY POWER