Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 08 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO : 0944455528 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
09:00 – 2.3M
23:49 – 1.3M
HON GAI TIDE TABLE
11:00 – 2.5M
23:19 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
11:29 – 3.0M
22:51 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 05H30 KHUNG MP ATLANTIC 9.6 157.50 13,713 HL3.4 – F0 H2
2 02H00 HIẾU A INTERSEA VOYAGER 6.0 224.97 38,888 HL3.3 – F0        TL – TL
3 23H005-8 01H00 HIẾU A CHENG KAI 8.2 189.80 27,992 HP1 – F0 TL – TL
4 05H00 08H00 TRƯỜNG PRT ACE 3.9 199.98 34,815                CTAU1TL – F0 ST1.HC45.CL15 X2    TP   H2
5 05H00 08H00 HƯNG SƠN GOLDEN BRIDGE 4.0 176.82 19,717 F0 – CTAU 1HL ST1.HC45.CL15 H2 – TP – X2
6 11H00 THUẬN GOLDEN STAR 6.0 154.35 14,743 F0 – HL3.4         H2 – H2
7 11H30 QUYỀN YOSHIN 7.0 135.00 7,521 F0 – HL3.1         H2  H2
8 19H00 TUẤT YOSHIN 7.0 135.00 7,521 HL3.1 – F0         TL – TL
9 09H00 QUYỀN NHA BE 11 5.0 109.60 4,552 B12 – F0 P H1 – H2
10 14H00 16H00 HIẾU A AN HAI VINCENT 9.9 179.00 19,918 F0 – HL3.5 TL
11 05H00 07H30 CHÂU FIRST ANGEL 4.0 199.90 39,904 CTAU1HL – F0 ST1.CL15.HC45 X2 – TP.H2
12 11H00 CHÂU PETROLIMEX 16 8.0 183.22 29,188 HM1.4 – F0         H2 – H2
13 05H00 06H00 KIÊN THẾ BODUN 2 5.4 81.00 2,385 F0 – CL5 HG H2     –     X2
14 05H00 06H00 ĐÔNG PACIFIC GRACE 3.9 144.83 9,352 CTAU1HL – SN ST1.HC45 X2
15 14H00 15H00 TUẤT ROYAL MERCURY 6.0 128.60 8627 HM1.3 – FO TL
16 14H00 16H00 MƯỜI LANCANG RIVER 5.0 157.50 10957 FO – HL3.2 TL
17 19H00 HẠNH BRAHMAN EXPRESS 3.9 133.39 7,727 CL1 – FO NM6.HG X2     –      TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SAFESEA ANYA FLC HARMONY PANCARAN GLORY JY POWER