Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 12 Năm 2023

1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI : 0987903066 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
10:00 – 2.8M
22:04 – 1.3M
HON GAI TIDE TABLE
10:00 – 3.1M
21:36 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
10:17 – 3.3M
20:57 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 03H00 THANH A DAISY GLORY 7.5 228.9 44,019 HN1.8 – F0 HL TKV X3  –  TL  –  X3
2 01H30 03H30 HIỆU TRUNG HAI DUONG 68 4.0 121.1 7,243 F0 –      SN TP2.TP3 H3  –  H6  –  X2
3 04H30 05H30 THẾ KIÊN B HAI NAM 66 5.1 79.8 1,599 F0 – PVOIL NM6 H2     H6     X3
4 04H30 06H00 THANG A ATALANDI 14.46 225 41,882 F0 – HM2.3 CL6 H2  –  H6
5 08H00 THANG A LUANG PRABANG 6.0 189.96 28,097 F0 – HL1.3           H6  –  H3
6 09H00 ĐỨC HOAI SON 56 5.8 79,8 2.293 XMTL  – HG6 H1
7 15H00 15H30 HA B LUANG PRABANG 6.0 189.96 28,097 HL1.3 – F0 H2
8 17H00 TIỄN VĂN KAMNIK 9.4 127.67 9,981 CL2 – F0 HG . H8 H8                H2
9 22H30 23H00 SƠN BRAVEHEART I 12.2 229 43,158 HM2.4 – F0 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CL BILIU HE SINO OCEAN XINHAI JIA NAVIOS HAPPINCESS