Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 02 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH; PHẠM CƯỜNG THÁI: 0904135306 3RD:PHAM HUNG CUONG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐOÀN TRUNG HIẾU; 0904693960 NGUYỄN VĂN SẢN- X3: 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
07:00 – 3.6M
20:29 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
07:25 -3.7M
20:33- 1.0M
QUANG YEN TIDE TABLE
07:00 -3.4M
20:24- 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 07H00 KIÊN JIAN RUI 7 3.0 84.80 2,612 HG7.1 – CL5 HG H1             X3
2 09H30 10H00 THẮNG B BAO SHENG 6.3 169.00 16,715 HM1.3 – HL3.5 H2
3 12H00 15H00 BÌNH NHA BE 08 6.6 105.00 4432 HM2.1 – B12 P H1              H1
4 06H00 07H00 HƯNG PAC ACHERNAR 7.0 199.99 35812 HM2.3 – HL3.7 H1
5 05H00 CỬU VIEN DONG 68 3.0 105.73 4877 HG – XMHL HG TR
6 00H00 02H00 THẮNG A WOORI SUN 6.8 189.94 29960 FO – SD TL
7 15H00 THANH A PETROLIMEX 14 6.2 128,6 8,542   B12 – FO P – CL6 H2
8  06H00 07H00 TÙNG A PETROLIMEX 18 7,5 175,9 25,400  HM1.4 – FO H1
9 12H00 13H00 THANH B GEELY 5.5 158.00 13625 FO – HM1.2 H1
10 12H00 13H00 HÀ A VINASHIP STAR 6.0 158.50 15438 HM1.4 – HL3.1 H1
11 21H00 23H00 TRUONG WOORI SUN 6.8 189.94 29,960 SD – HN1.6 TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TRUONG MINH SEA OCEAN GRACE