Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 06 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
19:00 – 3.4M
07:20 – 0.2M
HON GAI TIDE TABLE
19:00 – 3.8M
06:57 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
19:23 – 4.2M
06:33 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H00 ĐÔNG TIỄN PETROLIMEX 12 6.2 128.60 8,542 B12 – F0 P.CL6 X3    –      H2
2 09H00 HÀ A PETROLIMEX 09 8.5 175.90 25,400 F0 – B12 P.CLUC         TA – X3
3 09H00 13H30 HẠNH THẠO TANGKAS 4.5 122.00 5,979 F0 – XMTL NM6.H8 TR     –      H8
4 12H00 TRƯỜNG SUN PLUS 8.4 199.96 41,267 F0 – CL4 HL8.NM6.CL6        TR  –  x3
5 01H30 SƠN VAN GENERAL 6.7 189.99 33,326 F0 – HL3.1        H1
6 06H00 THẠO THẾ DAI TAY DUONG 25 5.1 91.94 2,989 HG – CL1 HG H1    –       X3
7 05H30 06H00 THẮNG B 21 HAPPY 5.6 170.00 17,433 HL3.4 – F0 H2
8 09H00 12H00 MƯỜI BMC PANDORA 8.6 139.92 11,703 HL1.3 – F0 TR
9 16H30 THUẬN VINASHIP STAR 9.77 158.50 15,438 HL3.1TL – F0         TR
10 08H00 TÙNG A LOBIVIA 9.0 188.05 23,652 CL4 – F0 HL8.CL6 X3    –      H2
11 09H00 09H30 TRƯỜNG HAI NAM 81 7.0 189.99 30,018 HP4 – F0 TR
12 05H30 07H00 HÀ A W-RAPTOR 5.1 225.00 41,115 F0 – HM2.2 H2 – TA
13 15H00 THUẬN BÌNH PRINSENGRACHT 7.7 168.68 17644 HG7.3 – FO H1     TR
14 19H00 BÌNH NHA BE 11 6.6 109.60 4,552 FO – B12 P          TR TA           X3
15 21H30 22H00 THANH B TAI KINGDOM 10.16 228.41 47043 HL2 – CL3 CLUC – NM6 – CL6HT H1            X3
16 21H30 23H00 HÀ B HẠNH T&T GOLD 9.8 167.2 15,884 HL3.5 – F0 H1 – TA
17 22H00 KIÊN HIẾU B LONG TAN 99 6.3 91.94 2,999 XMHL – F0 CL8 H2           H1
18 22H00 TUẤT ĐỨC HB GLORY 3.0 91.94 2,989 HG – XMHL NM6 H2      –     H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8