Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 11 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LÊ ĐÌNH THẠO : 0944455528 MR MINH  X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
06:18 – 3.7M
19:51 – 0.4M
HON GAI TIDE TABLE
07:00 – 3.9M
19:20- 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
07:30 – 4.2M
19:20 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H001/11 01H00 TIỄN VĂN VINASHIP GOLD 4.4 136.04 8,216 F0 – SN TP2.TP8 H5 – TA – X3
2 04H30 TÙNGA ORIENTAL BREEZE 9.7 189.99 36,461 CL3 – F0 HL8 . CL6 .NM6 X3     –     H5
3 05H00 06H00 NAM SILVER STAR 4.7 189.99 31,279 NOSCO – F0 TP02 .TP08 X3 – TA – H2
4 05H00 06H00 THUẬN PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 CL6 .CLUC H2    –     H5
5 20H00 21H00 HIỆU VINACOMIN CAM PHA 7.2 113.2 5,590 HM1.3 – CL1 HG NM6 TR    –     X2
6 07H00 08H30 A PRINCESS ERIN 6.0 190 33,348 F0 – FN3 NM8 X2 – TL – X2
7 08H30 ĐÔNG KIÊNB KENYO 7.1 114.13 4,436 XMTL – F0 HG.HC8 H8     –    H2
8 11H00 C YUN SHENG 4.1 120 5,702 CL7  –  F0 HG.NM6 X1     –     H1
9 11H00 THẾ BLUE STAR I 4.2 98.18 2,983 HG – CL7 HG H1     –     X2
10 13H30 15H00 THANHB NAVIOS PHOENIX 9.5 288.9 90,423 HN1.7 – F0 HL TKV X2 – TL – X2
11 20H00 23H00 MƯỜI GRIFFIN 5.25 139.91 13,069 F0 – CL2 CL6.NM6 TR     –     X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PRINCESS ERIN AL KARAMA NAVIOS PHOENIX