Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 11 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH :  PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI : 0987903066 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
11:00 – 3.8M
23:05 – 0.4M
HON GAI TIDE TABLE
10:24 – 4.0M
22:31 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
11:07 – 4.2M
22:41 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 07H00 KHOÁI MINERAL NOBLE 13.0 288.96 88,179 HM2.6 – F0 H2
2 04H00 06H00 HÀ C HIẾU B NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – HL1.4 H2
3 09H00 10H00 ANH PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.CLUC H1      –      X2
4 04H00 05H00 BÌNH NHA BE 08 6.6 105.00 4432 F0 – B12 P H2              X2
5 14H00 CỬU HIẾU B JC FUTURE 3,4 123.7 5,715 CL7   – F0 CL6.H8 H8               H1
6 09H00 12H00 HÀ A XIN RUI HAI 11.35 189,99 31,754 F0   –    HL2 H1 – H6        H1
8 18H00 HIỆU LE LAPEROUSE 4,7 131,653 9,976 CKHG   –  HM CL6 H2
9 19H00 21H00 TRƯỜNG ANDALUCIA 7,45 199.90 39.895 F0   –  CL3MF HL8.NM6,CL H2             –  X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
NEWSEAS CRYSTAL SHENG WANG HAI HOANH SON SKY NAVIOS POLLUX