Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 12 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST.WATCH.: TÔ MINH THẮNG.0976264689 2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM TRUNG VĂN.0967041179 MR. HÙNG.0986674347
HON GAI TIDE TABLE
07.00 – 4.1M
19:20   0.3M
CAM PHA TIDE TABLE
07 :13- 4.4M
19.06 – 0.4M
QUANG YEN TIDE TABLE
07 :00- 3.9M
19 44  -0.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 07H00 KIÊN A NHA BE 09 6,6 105.97 4,250 F0 – HL1.4 H1- H6 – H1
2 11H30 12H30 HIẾU A THẮNG B PETROLIMEX 11 9.8 175.96 25,429 F0 –  B12 P.CLUC H2 – H6 – H1
3 06H00 08H00 TRƯỜNG KAVO ALKYON 14.3 225.00 38,845 F0 – HM2.4 CL8 H1 – H6 –  H1
4 16H30 THANH A KANG HUAN 12.1 189.99 29,995 F0 – HM2.5        H2.H6 – H2
5 23H3030/11 00H30 TÙNG D KIÊN B BLUE OCEAN 02 6.2 96.72 3,437 F0 – PVOIL HG H3 – H6 – X2
6 23H3030/11 00H30 KHOÁI CENTURION MEVIA 6,2 182.94 24,465 HM1.3 – CL3 HL.CL.NM6 H3 – H6 – X2
7 23H00 ANH THERESA II 5.0 156.70 15.225 CL2  –   F0 NM6.HG X3    H6  H3
8 06H00 08H00 THANH B NAVIOS HAPPINESS 13.5 292.00 94,232 F0 – HN1.7 NM8 H1 – H6.TL – X3
9 04H00 04H30 NAM THUẬN BEL RAY 10.5 199.96 35,048 HL3.3 –  CL7 HL.CL.NM6 H2     –       X3
10 11H30 13H00 THANH A NORD MISOURI 7,0 199.9 34,558 F0 – HL3.1 H2- H6.H2
11 23H3030/11 02H00 HIẾU B THANH LOC 28 5,7 89.7 2,100 HL2 – F0 H3 – H6 – H3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BAO LAI YAMATAI XIN HAI JIA NAVIOS HAPPINESS