CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC III TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III đã long trọng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021. Tham dự Hội nghị có các vị trong Ban Lãnh đạo cùng toàn thể Cán bộ và người lao động Công ty.

Hội nghị đã vinh dự được đón tiếp Ông Phạm Quốc Suý – Bí thư Đảng Uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, cùng các vị lãnh đạo đại diện các phòng, ban nghiệp vụ trong Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

Trong năm 2020 Công ty đã hoàn thành tốt công tác xây dựng chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong từng giai đoạn. Ban lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc điều phối hoạt động cung ứng dịch vụ Hoa tiêu hàng hải khu vực đảm bảo chất lượng dịch vụ đạt kết quả cao nhất.

Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ông Phạm Quốc Suý – Bí thư Đảng Uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên. Bài phát biểu của ông vừa là động viên, ghi nhận kết quả đã đạt được của tập thể lãnh đạo, người lao động Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực III trong năm vừa qua, vừa là gợi mở, định hướng và giao nhiệm vụ cho Công ty trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Ông Nguyễn Đức Thành – Giám đốc Công ty thay mặt cho tập thể lãnh đạo và người lao động trong Công ty đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV và xin hứa, sẽ quán triệt và thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của ông với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, khắc phục những thiết sót, khuyết điểm và tồn tại; quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Hội nghị đã đề ra, cam kết tiếp tục cùng tập thể đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Hội nghị người lao động năm 2021 của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực III đã kết thúc thành công tốt đẹp, 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị. Hội nghị là một diễn đàn dân chủ trực tiếp của NLĐ, tạo bầu không khí đoàn kết, phấn khởi, hăng hái phấn đấu làm việc vì sự phát triển bền vững của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực III./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

Văn nghệ chào mừng Hội nghị

Ông Phạm Quốc Suý – Bí thư Đảng Uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên. phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ông Nguyễn Minh Châu – Chủ tịch Công ty Báo cáo công tác triệu tập Hội nghị

Ông Nguyễn Đức Thành – Giám đốc Công ty Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ông Nguyễn Cảnh Dân – Chủ tịch Công đoàn Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Ban lãnh đạo Tổng Công ty công bố Quyết định và trao danh hiệu thi cho các Tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm 2020