Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III đã tổ chức dẫn dắt thành công tàu HENG MAO

Từ ngày ngày 15 tháng 4 năm 2021 đến ngày 16 tháng 4 năm 2021, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III đã tổ chức dẫn dắt thành công tàu HENG MAO (Quốc tịch HONGKONG) có chiều dài 300,00 m, rộng 50 m với trọng tải 207.980 tấn vào, rời vụng neo Hòn Nét, đây là con tàu có sức chở siêu lớn đến khu vực Quảng Ninh. Trước đó, lãnh đạo Công ty Hoa tiêu Hàng hải khu vực III cùng các đơn vị hữu quan đã họp để xem xét điều kiện thực tế bàn phương án để đảm bảo an toàn cho tàu đến và rời cảng.

Sự kiện này một lần nữa đã khẳng định vị thế và thương hiệu dịch vụ hoa tiêu hàng hải của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực III tại khu vực Đông Bắc của tổ quốc, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế biển của đất nước nói chung, phát triển kinh tế xã hội địa phương nói riêng.

                Một số hình ảnh tàu tại vụng neo Hòn Nét