Khảo sát chương trình huấn luyện nghiệp vụ quản lý nguồn lực buồng lái – trao đổi thông tin liên lạc trong quá trình tàu ra vào cảng

Tiếp tục chương trình đào tạo huấn luyện hoa tiêu hàng hải năm 2020, từ ngày 11/9/2020, đoàn công tác của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III đã tham dự Hội thảo do Công ty Hoa tiêu Tân Cảng tổ chức với chuyên đề “Nâng cao chất lượng dịch vụ Hoa tiêu hàng hải đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường”. Cùng ngày, đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với Ban lãnh đạo của Công ty Phát triển Nguồn nhân lực Tân Cảng – STC để trao đổi kế hoạch tổ chức các khoá học đào tạo nghiệp vụ cho hoa tiêu hàng hải trong nước và nước ngoài.