Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
14:00 – 2.6M
03:10 – 1.2M
HON GAI TIDE TABLE
14:13 – 2.9M
02:41 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
15:00 – 3.4M
01:19 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H00 09H00 THẾ DAI TAY DUONG 25 5.5 91.94 2,989 F0 – CL1 HG H2    –      X2
2 21H00 22H00 SƠN HÀ B TAN BINH 234 6.4 177 19,883 F0 – HL3.5 H5 – H5 -TA
3 01H00 LINH HAI PHUONG 87 6.0 179.9 20,767 CL7 – F0 NM6.CL6.CL8 X1 – TA – H5
4 02H30 03H00 THANH A FEDERAL PRIME 7.2 182.99 25,831 HL1.1 – CL7 NM6.CL6.PE H5    –      X1
5 07H00 ANH KIÊN B ALL MARINE 09 3.2 84.24 1,992 PVOIL – HG HG X2     –     H5
6 12H00 13H30 HƯNG AIPOS 14.5 295 94,710 F0 – HM NM6 H5 – TA – H5
7 12H00 13H00 HÀ A FORESTAL REINA 8.9 199.91 40,280 F0 – CL3 P.CL6.CL8 H5 – TA – H2
8 09H00 KHỨNG CỬU GRIT CEMENT III 7.91 145 10,508 XMTL – F0 HG.NM6 H5     –     H2
9 08H00 11H00 KIÊN A HIẾU B OCEANUS 08 3.8 96.51 3,758 F0 – C.TAU 2 TP2.TP3 H2 – TA – X2
10 11H00 HÀ C KIÊN B YONG SHUN 4.5 140.7 8,646 HG – XMTL HG.CL6 H5     –     H2
11 12H00 13H00 NAM OCEAN GOLD 6.0 185.74 26,047 F0 – HL1.1 H5 – TA – H5
12 13H00 HÀ B CỬU TAN BINH 123 9.9 154.35 14,743 HL3.5 – F0     H2.TA – H5
13 15H30 16H30 TRƯỜNG VIET THUAN OCEAN 4.2 189.99 31,261 C.TAU – F0 TP03.TP08 X1 – TA – H2
14 09H00 KHOÁI HÀ B PETROLIMEX 11 7.8 175.96 25,400 B12 – F0 P.CLUC H5    –      H2
15 08H00 09H00 THẮNG B TRUNG PTS HAI PHONG 02 6.3 99.9 3,166 F0 – B12 P H2    –      H5
16 21H30 23H00 TRƯỜNG NAVIOS SYMPHONY 9.6 292 91,373 HN1.7 – F0 NM8 X2 – TR TA- H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MERIDA
MSXT HELEN
NAVIOS SYMPHONY