Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 05 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 30 tháng 5 năm 2024
TRỰC BAN ĐHSX: VŨ TUẤN THANH       – TRỰC BAN HOA TIÊU : TRẦN BÁ ĐÔNG 
TRỰC BAN C1:
CA 1 :   ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 2 : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 CA 3: HÀ VĂN ĐỨC :0967882013
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:22:00 – 3.4M
Nước ròng:09:48- 0.2M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn: 22:00 – 3.7M
Nước ròng:09:28 – 0.4M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn: 23:00 – 3.8M
Nước ròng:09:23 – 0.6M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 07H30 09H00 THUẬN T&T GOLD 6.0 167.20 15,884 F0 – HL1.3 H5 HD MARINE T57
2 07H30 08H30 HIẾU A TRUONG LONG 01 6.8 228.38 44,452 F0 – CL3 TM.HL8.CL8 H5     –     X5 VICOSA T60
3 14H30 15H30 HIẾU B HÀ D VIET HUNG 09 4.8 87.68 1,742 F0 – PVOIL HG H3     –     X5 PV TRANS T66B
4 18H30 21H00 TÙNG A CL XIANGXI 14.5 229.00 44,579 F0 – HM2,6 CL6 H5 – H6 – H5 VICOSA T57
5 13H00 THẾ HE CHENG 3 3.6 96.50 2,982 CL6 – CL1 HG X5 VOSA T60
6 17H00 BÌNH TRUNG RINA SEA 6.6 99.80 4,660 CL4 – F0 H8 H8     –     H3 BLUE OCEAN T60
7 18H30 21H00 KHOÁI HG SINGAPORE 6.4 189.99 33,044 F0 – HL3,1 H5    H6 – H5 LAVICO T57
8 18H30 19H00 THẮNG A TRITON 10.2 225 41,091 HL2 – CL4 NM6.TM,CL6. HT H5     –     X5 ĐỨC THỌ T60
9 22H00 HIỆU NHA BE 10 5.0 108 4,760 B12 – F0 P H2    H6    H3 VIPCO T59
10 18H30 22H00 THẠO LONG PHU 16 7.0 112.37 5,199 HL1.4 – B12 P.NM6 H5     –     H2 VIPCO T58
11 18H30 20H00 NAM PUPLINGE 13,0 228,94 43,471 HM2,6  – F0 H5 VOSA T57
12 21H00 NAM PUPLINGE 13,0 228,94 43,471 F0   –  HN1.7 NM8          TL – X5 VOSA T65A
13 22H00 TRƯỜNG YI HUI LIAN XIN 9,83 203,5 45,011 CL5  –  F0 CL8.HL8.NM6 X5      H3 KPB T60
14 22H00 ĐỨC HE CHENG 3 3,8 96,5 2,982 CL1  –  F0 HG X5     H6     H3 VOSA T60
Phương tiện:
– Phương tiện bộ:  X5 : MR SẢN , X1 : KHIÊN
– Phương tiện thủy: H3 MR HIỆU  , TL MR.TÚ ,TA MR.HOÀ,TR MR.QUÂN ,H2 MR HUYNH ,H8 MR QUANG,H5 MR THÌN, H6: CƯỜNG
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
NOBLE STEED PUPLINGE