Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 05 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 29 tháng 5 năm 2024
TRỰC BAN ĐHSX: PHẠM XUÂN TÙNG A      – TRỰC BAN HOA TIÊU : NGUYỄN ĐÌNH HIỆU 
TRỰC BAN C1:
CA 1 :   ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 2 : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 CA 3: LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:21:00 – 3.6M
Nước ròng:08:52- 0.0M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn: 21:00 – 4.0M
Nước ròng:08:35 – 0.2M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn: 22:00 – 4.2M
Nước ròng:08:33 – 0.3M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 23H00 ĐĂNG PETROLIMEX 11 7.8 175.96 25,429 B12 – F0 P.HL8 H2 – H6 – H3 VIPCO T59
2 20H30 23H00 THẠO TRUNG NHA BE 10 7.0 108 4,760 HM1.6 – B12 P H3 – H6 – H2 VIPCO T58
3 02H00 03H00 THANHB KHỨNG ANTWERPIA 8.8 229.00 44,155 F0 – CL7 TM.NM.CL6HT H3     –     X1 VOSA T60
4 20H30 21H30 THẮNGA CHÂUA PUPLINGE 14.5 228.94 43,471 F0 – HM2.6 CL H3 – H6 – H3 VOSA T57
5 13H00 ĐÔNG D KENYO 7.1 114.13 4,443 XMTL – F0 HG.H8 H8     –     H3 NSA T61
6 19H30 LINH STELLA L 12.52 189.99 32,309 HL3.1 – F0         H5   H5 AGE – LINES T57
7 14H30 16H00 NAM BERGE NISHIKAWA 12.03 199.9 35,906 HN1.8 – F0 X3 – TL – X3 SUNNYTRANS T65A
8 SH-16H30 18H00 HƯNG BÌNH CHANYA NAREE 6.5 157 15,198 F0 – XMTL HG.CL6 H5     –     H2 NSA T61
9 23H00 TRƯỜNG TOMINI NOBILITY 14.5 229 44,015 F0 – HM2.3 CL8         H6 – H3 NEWSTAR T57
10 16H30 17H00 LINH BERGE MCCLINTOCK 11.0 291.98 92,752 HM2.6 – F0 H5 OCEAN T57
11 18H00 19H00 TIỄN VĂN PVT ORIANA 4.0 128.6 8,539 SN – C.TAU1 TP02.TP03.TP08 X2 NOSCO T66D
12 17H00 TRƯỜNG CORAL 10.9 210 52,938 CL3 – F0 CL6.CL8.TM X2     H5.H6 TRIỆU ANH T60
Phương tiện:
– Phương tiện bộ:  X2 : MR MINH , X3 : MR HÙNG
– Phương tiện thủy: H3 MR HIỆU , TL MR.TÚ ,TA MR.HOÀ,TR MR.QUÂN ,H2 MR HUYNH ,H8 MR QUANG,H5 MR KHANH , H6: MR CƯỜNG
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
NOBLE STEED