Kế Hoạch Điều Động Ngày 29 Tháng 08 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐÌNH HIỆU : 0904458128 MR KHIÊN X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
15:00 – 3.8M
02:58 – 0.2M
HON GAI TIDE TABLE
15:00 – 4.1M
02:06 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
16:00 – 4.4M
02:25 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H30 09H00 KHỨNG BERRY 5.5 169.54 18,096 F0 – HL1.5 H2 – TP – H2
2 07H30 10H00 TÙNGA SUMATERA EXPRESS 12.8 215.4 54,588 F0 – HL3.3 H2 – TP – H2
3 07H30 09H00 THẮNGA THANH THANH DAT 8999 5.4 199.9 40,360 F0 – CTAU 1HL TP3.TP8 H2 – TP – X1
4 11H00 12H30 CHÂU HL KOSPO 15.0 273 79,762 F0 – HM2.6 NM6 H5 – TP – H5
5 15H00 A TWINKLE ISLAND 8.6 228.9 43,013 CL7 – F0 CLUC.CL.HL8 X2           H5
6 11H00 C KIÊNA TANGGUH 7.8 111.58 4,972 XMTL – F0 H8.NM6 H8           H5
7 07H30 09H30 ANH ORIENTAL SPIRIT 5.0 139.92 11,751 F0 – HL3.7 H2 – TP –  H2
8 11H00 12H00 TIỄN TRUNG MINH KHANH 888 7.4 106 4,295 F0 – HG7.3 H5     –     H2
9 11H00 14H00 CỬU HOA LU 02 8.16 103.57 5,178 F0 – HG7.2 H5     –     TL
10 17H00 THẮNGB PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – HM1.4 P.CLuc TL     –     H2
11 16H00 16H30 THẠO NHA BE 10 7.0 108 4,760 HL1.2 – B1240.000 P H2     –     TL
12 16H00 18H00 HẠNH RUN FU 3 10.6 171.6 19,495 F0 – HL3.1 H2 – TP – H2
 13 16H00 17H00 THUẬN AKIMOTO 6.55 116.66 4,333 F0 – CL7 HG.NM6 H2 – TP – X1
14 16H00 17H30 QUYỀN VINASHIP DIAMOND 9.6 153.5 14,397 HL3.4 – F0 H2
15 19H30 20H00 KHOÁI MP ULTRAMAX 2 7.2 199.90 36,286 HL3.1TL – F0 H5
16 19H30 21H00 THẾ KIÊN B LONG PHU 04 5.1 78.2 1,318 F0 – B125.000 P H5             TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PYTHAGORAS CORINTHIAN PHOENIX LILA SHANGHAI