Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 07 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN MẠNH HÀ : 0961687555 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
13:02 – 2.2M
01:33 – 1.6M
HON GAI TIDE TABLE
12:21 – 2.5M
01:38 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
12:29 – 2.9M
01:53 – 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 MƯỜI CỬU PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – HL1.2 H2
2 04H00 06H00 ĐỨC DAI TAY DUONG 25 5.4 91.94 2,989 F0 – HG H2    –      TL
3 10H00 TÙNG D TRUNG TIEN THANH 68 3.2 74.36 1,861 HG – F0 TL     –      H1
4 07H30 08H00 LINH WORLDSHIP 11.8 291.98 93,074 HM2.5 – F0 H1
5 04H00 06H30 TIỄN KIÊN A GAS EMPEROR 4.0 105 5,087 F0 – C.TAU1TL TP2.TP8 H2 – TA – X3
6 13H00 14H00 THẮNG A ATLANTIC VISION 9.1 189.9 30,962 F0 – HL1.1 H2 – TA – H2
7 10H00 BÌNH FS BITUMEN NO.1 5.2 105.5 4,620 CL1 – F0 HG.NM6 X3     –     H1
8 04H00 04H30 HÀ A EAGLE TRADER 6.0 178.4 17,944 HL1.1 – F0 H2
9 13H00 15H00 ANH CỬU TAN BINH 59 9.8 153 15,137 HL3.4 – F0 H2 – H2
10 16H00 CỬU THANH LOC 28 5.7 89,7 2,100 F0 – HL3.3CM TL06         H2
11 21H00 HÀ A ĐĂNG RIZHAO EXPRESS 9.96 203.5 46,647 CL5 – F0 HL8.NM6.CL6 H2     –     H1
12 19H00 20H00 KHUNG LONG TAN 239 5.6 169 16,764 F0 – HL3.4 H1
13 20H00 THẾ TRUNG LONG PHU 04 3.5 78.2 1,318 HG1 – F0 H2            H1
14 19H30 21H00 HƯNG BERGE MAWSON 10.6 291.98 92,732 HN1.8 – F0 NM8 X3 – TR – X3
15 19H30 21H30 THANH B INDIGO SPICA 12.0 189.93 32,726 HN1.5 – HN1.8 X3 – TR – X3
16 23H30 TÙNG D DONG KUN 7 3.8 97.6 2,938 HG7.1 – F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SHIMANAMI QUEEN INDIGO SPICA BELLEVUE KSL SEATTLE BERGE MAWSON