Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 MR MINH  X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
20:25 – 2.5M
09:44 – 1.0M
HON GAI TIDE TABLE
21:20 – 2.8M
08:59 – 1.2M
CAM PHA TIDE TABLE
22:06 – 2.9M
08:15 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H3025-06 00H00 LINH LILY RISING 6.0 189.99 31,236 F0    – HL2 H5
2 05H30 06H00 CUU KIÊN A LONG PHU 20 7.0 112 5,397 HL3.2 – B12 P.NM6 H2     –     X2
3 06H00 ANH PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – HM1.5 CLUC.P X1     –     H2
4 16H30 THUẬN HIỆU HAPPY STAR 7.1 155.97 18,374 F0 – HG7.3TL         TA – H2
5 14H00 HIỆU THUẬN PEGASUS 03 8.7 100 6,269 HG7.3 – F0 TA – TA
6 20H30 21H00 HẠNH CỬU PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 HM1.5 – F0 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MERIDA
ITG UMING 1
NAVIOS SYMPHONY ALPHA PRUDENCE