Kế Hoạch Điều Động Ngày 25 Tháng 12 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306  2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH : 0934248987 MR SẢN – X5 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
02:05 – 3.2M
15:32 – 0.5M
HON GAI TIDE TABLE
03:00 – 3.4M
14:15 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
03:25 – 3.9M
14:56 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 02H00 TRƯỜNG VIET THUAN 80-01 5.0 225 41,684 C.TÀU – F0 TP02.TP03.TP08 X2 – TP – H5
2 01H00 THẮNGA ETG AQUARIUS 7.6 228.9 44,140 CL7 – F0 CL6.NM6.HL8 H2     –    H3
3 01H30 03H00 TUẤT VĂN JANESIA ASPHALT V 5.9 109.9 5,076 F0 – CL1 HG.H8 H3     –     H8
4 04H00 TIỄN TRUNG SON TRA 126 3.0 99.89 4,332 HG – XMTL H8 H2
5 04H30 06H00 C TÙNGD XIN HAI HE 6.4 99.9 5,188 F0 – CL5 HG H5 – TP – X3
6 02H00 HẠNH ĐÔNG CHANYA NAREE 9.1 157 15,198 XMTL – F0 CL6.NM6 H2     –     H3
7 21H30 23H00 HƯNG YASA PEARL 13.85 229.9 49,228 F0 – HM2.6 H3 – TP – H3
8 00H00 03H00 SƠN AQUAGRACE 7.4 228.99 43,223 HN1.8 – F0 X3 – TL – X3
9 17H00 DUC TRUNG HOAI SON 58 6.4 79.8 2,222 HG – F0 H2     –     H5
10 13H00 TUNG D THANH PHAT 01 3.2 69.85 1,080 HG – F0 H3
11 17H00 THANH A THUAN PETROLIMEX 18 7.5 175.9 25,429 B12 – F0 P.HL8 H2     –      H5
12 21H30 23H00 QUYEN ĐÔNG TAN BINH 59 9.9 153.5 15,137 HL3.6 – F0 H3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MEDI ROMA VIVA COSMOS SPRING RAINBOW