Kế Hoạch Điều Động Ngày 26 Tháng 12 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀC: 0987519025 MR HÙNG – X3 : 0989433881
QUANG YEN TIDE TABLE
03:04 – 3.5M
16:26 – 0.2M
HON GAI TIDE TABLE
03:28 – 3.8M
15:32 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
04:10 – 4.2M
15:56 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 ĐÔNG PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 F0 – HM1.5          H3
2 02H00 03H00 HIỆU VĂN HAI DUONG 68 4.0 121.1 7,243 C.TAU – F0 TP03.TP08 X5 – TP – H5
3 02H30 04H00 TÙNGA THUẬN SPRING RAINBOW 13.4 199.9 36,467 HN1.6 – F0 X3 – TL – X3
4 04H00 07H00 KHỨNG PETROLIMEX 20 9.0 146 11,662 F0 – B12 P.HL8 H5 – TP – H2
5 04H00 05H00 HIẾUA ZHAO SHANG YI DUN 6.8 228.3 47,842 F0 – CKHG CL6.NM6 H5 – TP – H2
6 18H00 NAM ZHAO SHANG YI DUN 6.8 228.3 47,842 CKHG – F0 CL6.NM6 H2           H5
7 09H00 KIÊNA TÙNGD JANESIA ASPHALT V 4.8 109.99 5,076 CL1 – F0 HG.H8 H8     –     H3
8 09H30 11H00 BÌNH TRUNG JIALI 7.5 141.36 8,625 F0 – HL1.3 H3
9 16H00 17H00 ANH ĐÔNG HTK CONFIDENCE 5,2 169,26 16,960 F0 –  HL3.6 H5
10 21H00 22H30 HƯNG JY OCEAN 13,50 229 43,968 F0 – HL3.3 H3 – TP – H3
11 12H30 13H00 HÀ B PELIKAN 4.6 180 23,432 HL3.7   –   F0 H2
12 16H30 TÙNG D MINH PHU 99 3.0 79.8 2450 HG – XMHL H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VIVA COSMOS ROBERT OLDENDORFF