Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 09 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VU HUU ĐƯC : 0978918007 MR KHIÊN X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
10:00 – 3.4M
22:43 – 0.5M
HON GAI TIDE TABLE
10:05 – 3.7M
22:30 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
11:00 – 4.1M
22:43 – 0.6 M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H30 03H00 TIỄN TRUNG TRANG AN 05 7.9 136.4 8,310 HL3.7 – F0 TL
2 08H30 11H30 KHỨNG LONG TAN 239 9.9 169.03 16,764 HL3.5 – F0 TL     –     TA
3 06H00 07H30 TUNG A SHI DAI 9 14.35 225 40,913 F0 – HM2.3 CL8 H1 – H2.TA
4 16H00 17H00 TRƯỜNG AC SINGAPORE 7.3 228.93 48,191 F0 – CL5 CLUC.HL8.CL6 H5     –      H2
5 08H30 09H00 KHOÁI THEMIS PETRAKIS 6.5 229 44,579 HP3 – F0 TL
6 06H00 08H00 SON TRUONG MINH SUCCESS 12.4 199.98 34,764 F0 – HN1.7 H1 – TA.TR – X1
7 06H00 07H00 HA B BBC SONG 6.8 147 11,619 HG7.3 – F0 H1 – TA – H2
8 01H00 THANG B UNIVERSE PROSPERITY 8.95 170 17,431 HL3.1TL – F0        H2
9 16H00 HA A FENG MAY 6.8 229 46,990 CL5 – F0 CLUC.HL8.CL6HT X1    –    H5
10 02H30 03H00 TUNG D VIET TRUNG 135 4.0 95,12 2,971 HL1.5 – HM1.5 NM6 TL
11 10H00 TUNG A BUFFALO 12.7 228,99 43,022 HM2.5 – F0         TA
12 11H00 TUNG A BUFFALO 12.7 228.99 43,022 F0 – HN1.8 NM8         TR – X1
13 11H00 THẠO TRUNG NHA BE 08 5.0 105 4,432 B12 – F0 P H2     –     TA
14 16H30 18H00 LINH PLAIN PALAIS 7.2 228.99 43,037 HN1.6 – F0 HL TKV X1 – TR – X1
15 21H30 22H00 ANH VIET TRUNG 135 6.8 95.12 2,917 HM2.6 – HM NM6 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
QI HONG GRAMPUS EVER
TRUONG MINH SUCCESS
BUFFALO