Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 06 Năm 2024

 

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 23 tháng 06 năm 2024       
TRỰC BAN ĐHSX:LÊ HUY TRƯỜNG  –  TRỰC BAN HOA TIÊU – TRẦN BÁ ĐÔNG
TRỰC BAN C1:
CA1 :  PHAM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 CA2 .ĐÀO VIỆT HOÀNG.0984888966 CA3.HÀ VĂN ĐỨC.0967882013
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:17.05- 3,8M
Nước ròng:05.42-0,0M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:17.21 – 4,2M
Nước ròng:05. 00 – 0,3
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:18 ,00- 4,6M
Nước ròng 05.00- 0,1M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 00H30 THUẬN VĂN GRIFFIN 7.4 139.91 13,069 CL4 – F0 CL6.NM6 X3     –     H3 QUNICOSHIP T60
2 06H00 07H00 THANH A OCEAN PEGASUS 8.84 199.99 40,547 F0 – CL7 HL.NM6.CL TR     –     X5 VOSA T60
3 13H00 HÀ A AGAMEM NON II 14.45 229 44735 F0 – HM2.6 NM6         TA – H2 OCEAN T57
4 06H00 HÀ A TAHO ASIA 6.5 228.41 46,832 CL7 – F0 TM,HL8,CL6HT X3     –     TR VOSA T60
5 06H00 10H00 TÙNG A HAI JIN JIANG SH 12.6 189.98 32,390 HM2.1 – F0 TR NSA T57
5 16H00 17H00 THANH B SPYROS V 8.4 261.10 40,542 F0 – CL4 TM,CL8,CL6HT H5     –     X5 S5 VIET NAM T60
6 19H00 NAM YANG ZE 17 6.9 229 44,698 CL6 – F0 TM.HL.CL6HT X5     –     H5 VOSA T60
7 20H00 KHOÁI JIAN XING 10.0 189.94 29,988 F0 – HP1         H5 AGE-LINES CO, T57
8 10H00 11H00 THẾ HÀ D OCEAN STAR 06 5.8 96.50 2,996 F0 – CL5 HG H2 – TA – X5 BLUE OECAN T60
9 11H00 ĐỨC LINH OCEAN WIN 12 4.8 99.8 2,971 CL5 – F0 HG X5 – TA PACIFIC T60
10 00H30 02H00 SƠN AOM FEDERICA 12.6 229 44,397 HM2.6 – F0 H3 SUNRISE T57
11 14H00 LINH AOM FEDERICA 12.6 229 44,397 F0 – HN1.7 NM8       TA -TL-X3 SUNRISE T65A
12 16H00 17H00 KHOÁI ETERNAL ACE 8.0 153.78 20,395 HL3.7 – HL3.3 H5 – H5 LEPHAM T57
13 15H00 HÀ A PETROLIMEX 11 7.8 175.96 25,429 HM1.4  – F0          TA – H2 VIPCO T57
14 15H00 16H00 THẮNG B LOYAL 3.0 155.0 13,402 SN – CTAU1 TP2.3.8 X5 NOSCO T66D
Phương tiện:
– Phương tiện bộ:    MR SẢN X5   –     MR.MINH- X2
– Phương tiện thủy:H2 MR .HUYNH- ,  H6 ,MR CƯƠNG -H8 MR QUANG – TL MR PHU.H3. MR BÌNH ,H5.MRTHIN
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GRAMPUS BRAVE SHENG LI AOM FEDERICA GUO HAI LIAN 818