Kế Hoạch Điều Động Ngày 23 Tháng 06 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH : 0965705386 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
20:00 – 3.3M
08:17 – 0.3M
HON GAI TIDE TABLE
20:00 – 3.6M
07:52 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
20:15 – 3.9M
07:15 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 TUẤT TRUNG LONG PHU 16 5.0 102.25 5,199 B12 –  F0 P.NM6 X2     –     H1
2 00H00 THUẬN THẮNG A PETROLIMEX 20 9.2 146 11,662 F0 – B12 P.CLUC         H6 – X2
3 04H30 05H30 THẾ HIẾU B PTS HAI PHONG 02 6.3 99.9 3,166 F0 – HL1.4 H5
4 04H30 07H00 ĐÔNG TIAN EN 6 5.7 109.9 5,533 F0 – HL1.3 H5
5 04H30 07H00 HÀ C GRAND CENTURY 5.0 97.77 5,394 F0 – HL1.2 H5
6 07H00 KIÊN A TRUNG TRUNG THAO 1818 – BLC 3.2 75.5 1,586 PVOIL – F0 X1    –      H5
7 11H30 12H30 CỬU KIÊN A LONG PHU 20 7.0 112 5,397 F0 – HL3.2 H2 – H6 – H2
8 04H30 08H00 TIỄN FS BITUMEN NO.1 6.2 105.5 4,620 F0 – CL1 HG.NM6 H5     –     X1
9 11H30 13H30 KHOÁI ĐĂNG PRINCESS MARIA 9.9 187.88 32,672 F0 – HL1.1 H2 – H6 – H2
10 04H30 06H00 NAM ENO 6.8 209.9 43,954 HL1.2 – F0 H5
11 17H00 ĐỨC KIÊN B LONG PHU 04 3.5 78.2 1,318 B125000 – F0 X1            H2
12 20H00 23H00 TUNG D PTS HAI PHONG 02 6.3 99.9 3,166 HL1.4 – B125000 P H1     –     H2
13 21H00 23H00 THANH B GREAT COMFORT 6.2 199.9 36,429 HN1.3 – F0 X1 – TR – X1
14 21H00 HẠNH KIÊN B VTT SUN 6.9 110.06 3,640 XMTL – F0 HG.NM6 H2     –     H1
15 20H00 21H00 HÀ B MINH PHU 17 6.8 79.8 2,551 HM1.6 – HP4 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GREAT COMFORT NAVIOS SYMPHONY ALPHA PRUDENCE