Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 3 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU : 0947376859 MR SẢN – X5 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
23:59 – 3.4M
12:14 – 0.3M
HON GAI TIDE TABLE
23:59 – 3.6M
11:22 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
00:04 – 3.7M
11:47 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H30 NAM TUÂT ISEACO GRACE 6.0 199.98 33,900 F0 – HN1,3         TA.TL – X5
2 15H00 16H00 MƯỜI HÀ C NORD HAKATA 5.5 169.37 17,018 F0 – HL3.6 H3             H5
3 04H00 05H00 NAM TUẤT TAN BINH 134 9.79 157.22 14,734 HL3.6 – F0 H5 – TA
4 04H00 05H00 THUẬN VIMC UNITY 5.6 153.2 14,851 F0 – HL1.1 H5 – .TA    TR
5 04H00 TÙNG D KIÊN B GOLD SPRING 3.5 96.9 2,979 CL7 – F0 HG X3 –          TR
6 15H00 17H00 THẮNG B BÌNH PETROLIMEX 20 8.5 146.6 11,662 F0 – B12 P . HL8 H3             H2
7 17H00 THẠO TÙNG D LONG PHU 10 5.5 112.35 5,184 B12 – F0 P.NM6 H2            H3
8 19H00 HÀ C NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 HL1.5 – B12 P          H5    H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ISEACO GRACE
TIGER PIONNEER MAGSENGER 16 PRESINGE TRADER