Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 3 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATCH :HÀ VĂN ĐỨC: 0967882013 2ND.LÊ THÀNH KÔNG.0905691888 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỮU HẠNH.0962515960 MR .HÙNG.0989433881
HON GAI TIDE TABLE
23.59 –  3,6M
10.26   0,6M
CAM PHA TIDE TABLE
23 :00- 3,7M
10.55 – 0.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
23 :59- 3.4M
10. 59  -0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 BÌNH NHA BE 06 10,7 107 4,158 F0   –   HL1.5 H5
2 00H00 01H00 KIÊN A NHA BE 08 6,6 105 4,432 F0-    B12 P H5      –     H2
3 01H00 ĐÔNG TRUNG NHA BE 09 4,8 105,97 3,250 B12  –   F0 P H2       –    H5
4 08H00 HIẾU B HÀ D HAI NAM 66 5,10 79,8 1,599 PVOIL -F0 HG X3          – H3
5 04H00 07H00 TIỄN PHC FORTUNE 6,7 106,4 4,532 F0   –   HL1.2 H3
6 14H00 HƯNG CELEBRITY SOLSTICE 8,3 317,25 121,878 CKHG  –   F0 NM6.CL8,CL6.HT H2    H5
7 10H00 11H30 TÙNG A ANH AUDREY SW 6,2 175,5 19,819 F0   –   HL3.5 TR
8 19H00 CỬU WAN HE 8,7 139,92 11,751 XMTL- F0 HG .NM6 H2       –     H3
9 04H00 05H00 TUẤT TÙNG D YONG JUN 101 6,0 112,11 4,675 F0  –   CL1 HG,NM6 H3       –     X3
10 19H30 21H00 THANH A THUẬN YASA H.MEHMET 7,0 229 44,367 HN1.8  – F0 NM8 X3  –  TL-   X3
11 16H00 HƯNG PRESINGE TRADER 12.9 229 43,968 HM2.6 – F0           H5 – H5
12 15H00 ĐỨC SHENG WEI 1 5.1 97 2,953 F0 – CL6 HG           H5    X3
13 11H00 ĐỨC THANH BINH 68 3.0 99.38 3,329 HG – F0 H5      H5
14 17H30 18H00 KHOÁI THẮNG B ATHOS 8.8 189.99 33,044 HL3.3 – F0 H3
15 18H00 HA C NHA BE 08 5.0 105 4,432 B12 – F0 P H2             H3
16 17H30 18H00 KHỨNG LONG PHU 10 7.0 112.35 5,184 HM1.5 – B12 P.NM6 H3             H2
17 14H00 QUYỀN KHANH LINH 666 2.6 79.96 2,146 CL2 – F0 X3             H5
18 20H30 22H00 TRƯỜNG PRESINGE TRADER 12.9 229 43,968 F0 – HN1.8 NM8 TR – TA.TL – X3
19 22H00 TÙNG D MINH PHU 89 6.5 94.88 3,384 HG – CL2 HG H2     –       X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TIGER PIONNEER MAGSENGER 16 PRESINGE TRADER