Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 4 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 18 tháng 4 năm 2024
TRỰC BAN ĐHSX: TRẦN NGỌC HƯNG
TRỰC BAN C1:
CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 2:TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 3: LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:00:03 – 3.2M
Nước ròng:12:42 – 0.6M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:         –    
Nước ròng:11:20 – 0.8M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:00:06 – 3.6M
Nước ròng:11:14 – 0.9M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 12H30 14H00 TÙNG A MƯỜI SHINE CORAL 12.15 229 44,652 F0 – HL2 H3 – H6 – H3 VOSA T57
2 21H3017/4 00H00 THANHB ZHEN NING 14.5 229 43,349 F0 – HM2.6 CL H3 – H6 – H3 LAVICO T57
3 08H00 BÌNH PVT RUBY 5.5 143.28 8,371 CL4 – F0 HG.CL6 X2     –     H5 ASP T60
4 16H30 18H00 MƯỜI PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – HM1.5 H5 VIPCO T57
5 05H00 HIẾUB HAI NAM STAR 3.1 98.0 2,671 HG1 – F0 TR NEWSTAR T59
6 21H3017/4 01H00 SƠN ANH RED RUBY 7,8 189,02 30,971 F0 – B12 P.HL8.NM6 H3 – H6 – H2 VIPCO T59
7 00H30 TRƯỜNG IMPERIAL 8,5 179,90 28,231 B12 – F0 P.HL8.NM6 H2 – H6 – H3 VIPCO T59
8 21H30 23H00 THANH A TIAN TAI SHAN 13.15 199.99 36,474 HN1.6 – F0 X2 – TL – X2 OCEAN T65A
9 22H00 HƯNG DEVBULK GULTEN 8.9 183 23749 F0 – HP4         H3 –  H3 VOSA T57
10 19H00 19H30 HƯNG AFRICAN WEAVER 9.4 179.96 21,521 HL3.5 – F0 H3 – H3 LAVICO T57
11 20H00 BÌNH SHUN YUE 13 4.2 99.98 3,745 CL5 – F0 HG X2            H3 LGT TBD T60
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: X2 MR MINH ,X1 MR KHIÊN
– Phương tiện thủy: H3,MR HÙNG. H5.MR.KHANH, H6,MR.CƯƠNG. TR.MR.QUÂN ,TL MR,TÚ, H8 MR QUANG
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TIAN TAI SHAN MARINE CLAUDIA