Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 4 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 14 tháng 4 năm 2024
TRỰC BAN ĐHSX: TRẦN NGỌC HƯNG
TRỰC BAN C1:
CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 2: LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 CA 3: HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:21:00 – 3.4M
Nước ròng:08:30 – 0.3M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:21:00 – 3.7M
Nước ròng:08:01 – 0.5M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:21:16 – 3.9M
Nước ròng:08:09 – 0.5M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 08H00 THẾ KIÊNB VIET HUNG 09 3.0 87.68 1,742 PVOIL – F0 HG X2     –     H5 PVTRANS T66B
2 15H00 16H00 THẮNGA AQUAVITA SEA 13.5 229 43,968 HM2.3 – HL2 H5 VOSA T57
3 12H00 12H30 A MG EXPLORER 8.6 228.95 45,252 HL3.3 – CL6 CL6HT.NM6.TM H3     –     X2 DUC THO T60
4 12H00 12H30 SƠN SINOWAY LILY 9.2 189.8 27,011 HM2.6 – F0 H3 AGE-LINES T57
5 15H00 16H00 TIỄN TRUNG NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – B125000 P H5     –     H2 VIPCO T59
6 09H00 10H00 CHÂU TM HAI HA 988 8.9 190 32,614 HM1.4 – F0 H5 AGE-LINES T57
7 15H00 16H00 KHỨNG VĂN NEW GOLD 5.8 167.2 15,884 F0 – HL3.4 H5 HDMARINE T57
8 22H00 MƯỜI VĂN PETROLIMEX 20 4.0 146.6 11,662 B12 – F0 P.HL8 H2     –     H3 VIPCO T59
9 21H30 22H00 TUẤT TÙNG D LONG PHU 10 7.0 112.35 5,184 HM1.5 – B12 P.NM6 H3     –     H2 VIPCO T58
10 15H00 16H30 NAM KEY JOURNEY 12.9 225 42,711 HM2.4 – F0 H5 S&A T57
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: X2 MR MINH, X1 MR KHIÊN
– Phương tiện thủy:H2: Mr HẢI , H3: Mr HÙNG , H5: Mr KHANH, H6: Mr CƯỜNG , TR : Mr QUÂN
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SEA AQUARIUS SOLAR AFRICA TIAN TAI SHAN ASTERIS