Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 10 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ VĂN TUẤT : 0962002298 MR KHIÊN X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
12:28 – 3.4M
HON GAI TIDE TABLE
12:19 – 3.6M
23:43 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
13:00 – 3.7M
23:43 – 1.0 M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H30 03H00 THANG A PETROLIMEX 09 10.8 175.9 25,400 HM1.4 – B12 CLUC.P H1
2 05H30 08H00 ĐỨC KIÊN B QUANG ANH GM 6.0 91.94 2,971 F0 – PVOIL NM6 TL            X2
3 08H00 10H00 LINH MELPOMENI 12.8 189.99 33,036 HN1.3 – F0 X1 – TR – X1
4 05H30 06H30 THẠO TRUNG MINH KHANH 888 3.0 106 4,295 F0 – HG TL            H1
5 10H00 11H00 THUẬN VINASHIP PEARL 6.5 157.62 14,602 F0  – HG7.3TL H1            TL
6 12H30 TUNG D TRUNG HE CHENG 3 3.8 96.5 2,982 CL5  –    F0 HG X2              H1
7 14H30 16H00 ĐÔNG APOLLO A 7.6 103.63 6,295 F0 – HL3.2 TL
8 17H30 TRUONG CRYSTAL 10.38 210 52,906 CL6 – F0 HL8.CL6.NM6 X1 –  TA
9 21H00 TRUONG FIRSTEC 6.9 175.17 30,157 F0 – CL3 HL8. CL8           TA –    X1
10 19H00 20H00 ANH BINH FORTUNE 7.5 156.70 15,225 F0 – CL1 NM6 . HG H1              X1
11 19H00 21H00 KHỨNG NEPTUNE STAR 10.1 159.94 15,073 HL1.1 – F0 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PRINCESS YOANNA AFRICAN BUZZARD APOLLONIUS CIELO D’ ITALIA