Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 11 Năm 2020

TRỰC BAN ĐIỀU HÀNH
CA 1 :NGUYEN QUOC TRUONG CA 2 : PHẠM CƯỜNG THÁI CA 3 : PHẠM HÙNG CƯỜNG
SĐT : 0905691888 SĐT : 0904135306 SĐT : 0918943893
TRỰC BAN HOA TIÊU TRỰC XE
NGUYỄN HỮU HẠNH MR KHIÊN – X5
SĐT: 0962515960 SĐT : 0918942878
KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG. 
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT .CAR
1 01H30 02H00  MUOI  BINH  SILVER PEACE 8.6 120.00 9,129  HL3.7 – F0 TR
2 11H30 TUNG A  HIẾU  FORESTAL PACIFIO 10.3 199.90 40,157  CL6 – F0  CL6.NM6.HL8 TR          H2
3 04H00 05H00  PHAI  LINH  ECO DYNAMIC 3.7 177.00 20,211  CT2 – SNDOCK  HP01.TP02  X2
4 12H30 16H00  CUONGC THUAN  ETERNAL LUCK 11.72 185.74 26,071  F0 – HM2.6  TL – TA – H2
5 10H30  11H00  NAM  THUAN  BAO DA 9.8 169.00 17,784  HL3.1 – F0  H2
6 00H00 00H30  HAA  PRABHU GOPAL 12.6 189.99 31,260  HM2.6 – F0  TL
7 02H00 HIỆU KIEN  LAN BAO JIAN NI 5,3 71,37 1517 CL2  –  F0 HG X2  –       TR
8 11H00 13H00 HUNG HA B GLORY ENERGY 7,6 255,27 64,123 HN2,5 –  F0  NM8 X3,T2.TA.TL
9 12H30 15H00 THANG A CHRISTINA OCEAN 6,8 190.00 28,073 F0  –  FN4 NM8 TL.TA.T2.X3
10 10H30 11H30 THANG B BINH MARION ACE 7.18 110.00 7141 FO – CL6 HG – GD68 H2          TR
11 12H30 CUU AN 1 3.8 105.60 4381 CL1 – FO HG TR    –    H2
12 15H00 THAO KIEN ROYAL 18 7.0 90.98 2999 HG7.2 – FO H2    –    TL
13 11H30 CHAU NASAKA 7.0 228.99 43227 CL4 – CL4 HG TR
14 12H30 14H00 QUYEN UNIPOWER 6.5 114.62 8081 FO – CL3 H8 – GD68 TL – TA – H8
15 21H00 BINH KIEN LONG TAN 03 3.7 91.94 2,999 CL5 – HG HG X3     –    TR
16 19H00 21H00 HIỆU DUC PHAT 69 6.3 91.94 2,995 HL1.3 – CL5 HG H2    –     X3
17 19H00 19H30 TRUONG ORIENTAL GLORY 7.0 224 36.034 HM2.5 – F0 H2