Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 07 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ ĐỨC THUẬN : 0982277788 MR KHIEN  X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
21:00 – 3.3M
08:55 – 0.2M
HON GAI TIDE TABLE
20:28 – 3.6M
08:55 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
21:14 – 3.7M
08:50 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 ĐỨC HIẾU B JIA HE 178 5.7 98 2,987 F0 – HL1.4 TL
2 12H00 THANH A PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,400 B12 – HL3.7 CLUC.P TL               H2
3 15H30 16H30 TUNG D TRUNG QUANG ANH GM 5.8 91.94 2,971 F0 – PVOIL HG H5     H6     X1
4 15H30 19H30 ĐÔNG KIÊN A LONG PHU 20 7.5 112 5,397 F0 – HL1.2 P.NM6 H5     H6    H5
5 06H00 KIÊN A TRUNG TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 HG – CL1 H2               X1
6 04H00 08H00 HIẾU A ASIAN ENTERPRISE 8.9 184.93 25,676 HP4 – F0 TL
7 19H00 THANG B NASHICO 08 6.6 97.12 2,999 CL1 – F0 HG X1      H6    H5
8 11H00 12H00 SON AFRICAN ORIOLE 10.5 179.9 24,725 HL1.1 – F0 H2     H6     H2
9 11H00 12H00 HA B VINASHIP DIAMOND 5.7 153.5 14,397 F0 – HL3.5 H2     H6     H2
10 17H00 HANH JIN HONG DA 17 3.3 98 2,983 CL7 – F0 HG X1      H6    H5
11 15H30 17H00 PHÁI LINH HL KOSPO 13.8 273 79,762 HM2.6 – HM2.4 H5     H6
12 20H00 PHÁI LINH CAPE PROTEUS 15.0 292 94,817 F0 – HM2.6 CL6           H6     H5
13 20H00 TUẤT MINH KHANH 888 8.0 106 4,295 XMHL – HG NM6 TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TELERI M STELIOS Y