Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 10 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH : 0965705386 MR KHIÊN X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
09:04 – 3.5M
21:53 – 0.6M
HON GAI TIDE TABLE
09:09 – 3.7M
21:26 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
10:00 – 3.9M
21:43 – 0.8 M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H30 03H00 HƯNG CRYSTAL 7.7 210 52,906 F0 – CL6MF CL6.NM6.HL8 TL     –     X3
2 06H00 TÙNGD TRUNG VIET HUNG 09 3.0 87.68 1,742 PVOIL – F0 HG X3     –     H1
3 06H30 08H00 TÙNGA AFRICAN BUZZARD 13.0 199.99 38,203 F0 – HN1.6 H1 – H6.TR – X1
4 06H30 07H30 ĐĂNG SHENG XIANG HAI 6.0 189.99 32,899 F0 – HL3.1 H1 –  H6 – H1
5 10H00 THẾ VIET ANH 01 7.1 92.06 3,430 XMHL – HG NM6 TL
6 11H00 ĐÔNG TANGGUH 7.9 111.58 4,972 XMTL – F0 CL6.NM6 H1
7 00H30 01H00 LINH JIN YI 7.7 185.94 30,722 HL2 – F0 TL
8 11H00 12H00 C VINASHIP GOLD 4.8 136.4 8,216 F0 – HG H1
9 06H30 10H00 HIỆU NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – HL1.2 H1 – H6 – H1
10 13H00 14H00 THẠO LONG PHU 20 7.5 112 5,379 F0 – HL1.3  TL
11 11H00 ĐỨC KIÊNB MINH PHU 17 3.5 79,8 2.515 HG –  XMTL H1           TL
12 19H00 21H00 QUYỀN BMC PANDORA 8,6 139.92 11.703 HN1.5  –  F0 X1 – TR-   X1
13 18H00 HIẾUB TRUNG VIET ANH 01 7.1 92.06 3,430 HG – F0 H1
14 18H00 19H00 KHOÁI ANGLO MARIE LOUISE 13.0 255.258 64,100 HM2.5 – F0 H1
15 22H00 NAM IVS SWINLY FOREST 6.8 199.99 34,157 CL5 – F0 CL6.NM6.HL8 X2 – H6 – TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PRINCESS YOANNA DUKE AMIS LEADER BMC PANDORA AFRICAN BUZZARD APOLLONIUS