Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 10 Năm 2022

19H00

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 2ND WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNG : 0965427068 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
13:15 – 3.7M
00:44 – 0.4M
HON GAI TIDE TABLE
13:09 – 0.9M
00:00 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
14:00 – 4.4M
00:17 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 02H00 THUẬN BMC CALYPSO 5.0 154.35 14,951 F0 – HG7.3 H1    –     H2
2 01H00 04H00 MƯỜI VINASHIP STAR 6.0  158.50  15,438 F0 – HL3.3 H1
3 08H30 10H00 SƠN C.S.OLIVE 6.7 228.99 43,012 F0 – HM2.1 TP     –     H1
4 14H00 HƯNG NAM POLYWORLD 10.6 189.90 33,032 CL4 – F0 HL8.CL6.NM6 X2           H1
5 08H30 10H00 ĐÔNG ĐỨC LONG PHU 18 6.0 102.25 3,321 F0 – B12 P TP     –     X2
6 03H00 ANH THERESA LIBRA 6.0 144.71 11,254 CL2 – F0 NM6.H8 H8    –      H1
7 11H00 12H00 TUẤT TIỄN GUO SHUN 13 5.5 125.96 5,549 F0 – CL7 HG.H8 H1    –      H8
8 08H30 11H30 TÙNG A MSC CARINA 12.1 253.51 62,704 F0 – HN1.8 NM8 TP     –     TR
9 11H00 11H30 THẮNG B VINASHIP PEARL 9.6 157.26 14,602 HL3.5 – F0 H1
10 11H00 12H00 HIỆU THẾ EROWATI 4.9 112.00 5,359 CTAU 1 – SN ST1.HC44 X1
11 07H00 QUYỀN HIẾU B THANH PHAT 01 4.6 69.85 1,080 HG – CL2 H2     –      X1
12 11H00 12H00 KHỨNG TUOJIANG 5.0 169.3 16,949 F0 – HL1.5 H1
13 08H30 09H30 HÀ C THANG LOI 89 5.8 84.99 2,270 F0 – CL6 HG TP     –     X2
14 10H00 HẠNH HIẾU B AEGIS ELITE 4.2 104.84 3844 CL7 – HL3.2 HG X1             H1
15 09H30 CỬU HAI DANG 68 3.0 94.88 2859 CL1 – HG HG X1             H1
16 14H00 KHỨNG VINASHIP STAR 6.0  158.50  15,438 HL3.3 – FO          H1      H1
17 17H00 18H30 BÌNH VINACOMIN HA NOI 3.0 116.50 5570 FO – HG7.1 H1      TL      H2
18 17H00 18H30 CHÂU AC TIANHE 7.5 228.93 48191 FO – CL5 CLUC – HL8 – CL8 H1    TL       X1
19 17H00 18H30 HÀ A SHANDONG HAI XING 13.5 224.90 41605 FO – HM2.4 H1     TL       H1
20 17H00 17H30 KIÊN AEGIS ELITE 4.2 104.84 3,844 HL3.2 – F0 H1
21 18H00 ĐĂNG THANH PHAT 01 3.2 69.85 1,080 CL2 – F0 X1     –         H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HUA LI YU XIAO 3 MSC CARINA