Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 3 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 MR HÙNG – X3 : 0989433881
QUANG YEN TIDE TABLE

12:08 – 0.5M
HON GAI TIDE TABLE

11:44 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE

11:50 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H30 08H00 HA C TUNG D PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL H2      H6      TR
2 17H00 19H00 THANG A BELGRANO 14.5 228.99 43,028 F0 – HM2.5 CL6 H5  –  H6  –  H5
3 03H30 04H30 TUẤT HA D VIEN DONG 88 8.2 105.73 4,811 F0 – HP3 H6                H3
4 06H30 08H00 CỬU BÌNH GOLDEN ATLANTIC 6.0 171.93 17,852 F0 – HP2 H2      H6     H3
5 03H30 08H30 THANH B TRUONG LONG 01 6.8 228.38 44,452 HM1.6 – CL5 ST1.HL8.CL6HT H6                X3
6 03H30 05H00 THAO VĂN CHUNRONG 803 6.34 119.2 6,061 F0 – HL1.3 H6                H3
7 02H00 TUNG A THANG B EG COURAGE 9.6 203.5 45,011 CL4 – F0 CL6.NM6.HL8 X5       H3     H5
8 01H30 02H30 HA A GT SELENE 8.19 199.96 41,273 F0 – CL4 CL6.NM6.HL8 H3               X5
9 08H00 TRƯỜNG CHINA EXPRESS 9.4 215.4 57,934 CL5 – F0 HL8.NM6.CL6 X3       H6    H2
10 06H30 07H00 KHỨNG GLORIOUS JUPITER 9.87 157.03 16,088 HL3.5 – F0 H2       H6    H3
11 17H00 18H00 THẾ KIÊN B QUANG ANH GM 5.9 91.94 2,971 F0 – PVOIL HG H5 – H6 – X2
12 17H00 19H00 THANH A ANH GERASIMOS 13.5 228.99 43,024 F0 – HL3.3 H5 – H6 – H5
13 10H30 HIỆU TRUNG MINH KHANH 888 3.5 106 4,295 HG – XMHL NM H5
14 17H00 TIỄN NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – HM1.4 P H2 – H6 – H5
15 21H30 22H00 BÌNH NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 HM1.4- F0 H3
16 21H00 HƯNG TUAT GREEN SAPPHIRE 7.5 209.99 49,699 CL6 – F0 CL6.NM6.HL8 X3     –     H3
17 17H00 17H30 HIÊU B HA D RONG HENG 5,8 95.,90 2,996 F0  –    HG1 H5     H6  H2
18 21H30 TUNG D TRUNG RONG HENG 5,8 95.90 2,996 HG   –    CL6 HG H2              X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AEGIR SELMER VOSCO SKY MAGIC NOVA BALTIMORE SEACON YANTAI