Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 08 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1STWATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ C: 0987519025 MR CƯỜNG : 0918943893 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
15:00 – 3.4M
01:50 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
15:00 – 3.7M
02:00 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H004/8 00H00 HIẾU NEW GOLD 5.2 167.2 15,884 F0 – HM1.3 H2 – TA – H2
2 02H00 04H00 KHỨNG MP PACIFIC 4.3 107.24 4,358 F0 – HM2.3 H1 – TA – H1
3 07H00 TUNGA ALL STAR ATLAS 9.7 199.99 35,812 CL7 – F0 CL6.NM6.HL8 X3             H2
4 07H00 08H00 THANHB PAC ACHERNAR 7.9 199.99 35,812 HM1.4 – CL7 C6.CL8.HL8 H2           X3
5 15H30 17H00 THANHB JIN LANG 14.5 229.2 51,265 F0 – HM2.6 H2 – TA – H2
6 10H00 TRƯỜNG AFRICAN BAZA 4.5 199.98 34,815 F0 – C.TAU TP02.TP35         TA – X3
7 08H30 10H30 PHÁI LINH U WIN 6.5 185.74 26,062 HP4 – F0 H1
8 02H00 02H30 ĐĂNG HE JIN 9.5 168.37 15,906 HL1.1 – F0 H1 – TA – H1
9 00H00 THANHA BMC CATHERINE 10.0 153.5 14,527 HG7.3 – F0 H1    –      H2
10 08H30 09H00 NAM MP ATLANTIC 9.2 157.5 13,713 HL3.1 – F0 H1    –     H2
11 08H30 09H00 LINH T&T GOLD 9.7 167.2 15,884 HL3.5 – F0 H1
12 04H30 06H00 TRƯỜNG XIN HAI TONG 22 11.0 189.99 32,929 HN1.2 – F0 TR – TA
13 20H00 TUNGA GLOBAL DIAMOND 9.4 153.78 20,395 CL5 – F0 CL6.HL8 X3     –    H1
14 20H30 22H00 HA A GREEN PEGASUS 7.31 179.98 32,957 F0 – HM1.4 H1 – TA – H1
15 20H30 21H30 THANG B NEW GOLD 5.2 167.2 15,884 HM1.3 – HL3.5 H1 – TA – H1
16 20H00 21H30 ANH HOANG HAI ACE 7.1 88.26 2,771 HN1.6CM – HN1.8 NMS8 X3     –    T2