Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 07 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 MR MINH  X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
15:09 – 3.4M
03:47 – 0.5M
HON GAI TIDE TABLE
15:28 – 3.8M
02:38 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
16:03 – 4.3M
02:44 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 TUAT KIÊN A ZHOU SHUN 4.6 110.3 4,645 CL5 – F0 H8.HG H8             H2
2 13H00 14H00 TUNG D KIÊN B OCEANUS 08 3.8 96.51 3,758 CT2 – F0 TP3.TP8 X2 –  TA –  H5
3 15H30 17H00 BINH PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL6 H5             H2
4 17H00 THUAN CUU PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – F0 CLUC.P H2 –          H5
5 18H50 DONG EMERALD SAKARA 4.6 104.9 5,315 DTHL – F0 CL6.CL8 X2             H5
6 03H00 07H30 DUC TRUNG DONG CHENG 7 6.7 84.25 2,926 F0 – CL5 HG H5             X2
7 01H30 NAM KIRAN BOSPHORUS 11.4 199.9 36,353 HL3.3 – F0           TA -H2
8 15H30 17H00 HANH T&T GOLD 5.9 167.2 15,884 F0 – HL3.1TL H5
9 03H00 04H00 KHUNG CUU GOLDEN LEAF 8.5 174 17,150 F0 – HL1.3 H5
10 10H00 12H00 HƯNG ĐĂNG MERIDA 12.8 189.9 33.010 FN3 –    F0 NM8 X3  –  TR –   X3
11 21H30 22H30 THẮNGB LONG TAN 239 5.0 169 16,764 F0 – HL3.6 H1
12 18H00 HIỆU YONG SHUN 7.4 140.7 8,646 XMTL – F0 HG.NM6 H2             H5
13 15H30 16H30 KIEN A TRUNG QUANG ANH GM 5.7 91.94 2,971 F0 – PVOIL NM6 H5             X2
14 15H30 17H00 MUOI LIAN YI DA 2 HAO 9.8 154.5 14,786 HP3 – F0 H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MSXT HELEN