Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186 3RD:  HOÀNG MINH TÙNG : 0965427068
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ : 0987519025 ĐÀO VĂN KHIÊN : X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
04:14 – 3.8M
17:34 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
05:00 – 4.0M
17;41 – 0.8M
QUANG YEN TIDE TABLE
04:02 – 3.6M
17:31 – 0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H00/01 00H30 THẮNG A AMIS MIRACLE 11.0 199.98 35,316 HP4 – F0 H1    –     TR
2 23H00/01 00H00 LINH VINASHIP PEARL 5.8 157.26 14,602 F0 – HM1.1 H1    –     TR
3 01H30 02H30 TRƯỜNG DAI AN 4.4 183.00 30,105 SN – CTAU 1 TP02+03-H.AU35 X3
4 05H00 06H30 HÀ A ADAM ASNYK 8.60 199.69 24,115 F0 – HM2.2 H1 – TA – H1
5 02H00 02H30 TÙNG A BEKS FENIX 8.5 189.02 30,965 HP1 – F0 H2
6 05H00 05H30 HẠNH THAI BINH 01 8.3 136.40 8,216 HM1.3 – CL7 HG – CL6 H1     –     X1
7 11H30 13H00 MƯỜI SAMBONG ARTEMIS 8.0 120.00 8,072 F0 – HM H2 – TA – H2
8 05H00 09H00 TUẤT PTS HAI PHONG 03 6.2 97.16 4,120 HM1.6 – B12 P H1 – TA  – H1
9 09H00 BÌNH THAO NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – F0 P H1 – TA – H2
10 CANCEL 03H00 HƯNG TAN BINH 267 11.0 190.00 31,670 HM2.4 – CL3 HL8.CL6.NM6 H2
11 11H30 12H00 THANH B OCEAN CROWN 7.54 189.99 30,057 HL3.1 – F0 H2 – TA – H2
12 13H00 KIÊN ĐỨC VIET HUNG 09 4.7 87.70 1,742 PVOIL – F0 NM6 H1     –     H2
13 16H00 17H00 HƯNG PETROLIMEX 09 11.0 175.90 25,400 F0 – HM2.3 H1
14 21H00 21H30 CỬU MY THINH 7.9 134.04 8,414 HM1.4 – HP2 H1
15 16H00 18H00 CHÂU RIK OLDENDORFF 8.0 260.00 65,976 HN1.7 – F0 HLONG TKV H2   TA
16 21H00 22H00 HÀ A ADAM ASNYK 8.6 199.69 24,115 HM2.2 – HL3.4 H1
17 16H00 17H30 ĐÔNG ĐỨC LENA + SEATEAM 1 3.0 87.37 +37.4 3,779 + 393 HN1.7 – HN1.2 HLONG TKV H2
18 21H00 CHÂU JIN HAO 7.9 189.99 32964 FO – HN1.3             TA      H2
19 21H00 22H00 SƠN VINASHIP PEARL 5.8 157.26 14,602  HM1.1 – HL3.6 H1
20 21H00 22H00 ANH HAI DANG 168 3.5 91.94 2999 FO – HG7.2 H1                 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
LENA + SEATEAM 1 JIN HAO JIE LI CD HUELVA RIK OLDENDORFF HONG CHANG