Kế Hoạch Điều Động Ngày 01 Tháng 5 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 01 tháng 5 năm 2024       
TRỰC BAN ĐHSX: VŨ TUẤN THANH
TRỰC BAN C1:
CA 1: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:22:20 – 3.5M
Nước ròng:09:53 – 0.1M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:22:16 – 3.9M
Nước ròng:09:36 – 0.3M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:23:00 – 4.1M
Nước ròng:09:42 – 0.3M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 03H00 04H00 B ASTRO SIRUS 7.3 199.9 37,707 F0 – HL3,7 H3 – TA – H3 MACS T57
2 22H30 23H00 A PACIFIC TALENT 11.5 199.9 34,590 HP2 – HL3.1 H3 S&A T57
3 13H00 THUẬN THERESA 5.0 156.7 15,225 CL1 – F0 HG.NM6 X3     –    H5 VFQN T60
4 13H00 17H00 THẮNGB PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 HM1.3 – F0 H5 VIPCO T57
5 10H00 ĐỨC PHU DAT 15 3.5 79.87 1,863 HG2 – F0 TR      –  H2 PVTRANS T59
6 11H00 13H00 HƯNG JAL KALP 7.0 229 43,474 HN1.8 – F0 NM8 X5 – TL – X5 OCEAN T65A
7 08H00 HIỆU ASIA STAR 3,8 96,90 2,988 CL5  – F0 HG X5     –    H2 TBINH DUONG T60
8 13H00 14H00 CHÂU GUO YUAN 22 8.0 224.9 41,830 HL3.3 – HL3.3 H5 ĐỨC THỌ T57
9 13H00 14H00 TRƯỜNG THANH LOC 28 2.0 89.7 2,100 F0 – HL3.3 TL06 H5 THÀNH LỘC T57
10 22H30 23H00 TRƯỜNG THANH LOC 28 5.7 89.7 2,100 HL3.3 – F0 TL06 H3 THÀNH LỘC T57
11 22H30 23H00 THANHA ACHILLES BULKER 10.07 177 19,891 HL3.1 – F0 H3 XNK LH T57
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: X5 MR.SẢN , X3 MR.HÙNG
– Phương tiện thủy: H3 MR BÌNH, H5 MR.THÌN ,TL MR.TÚ,TA MR.HOÀ,TR MR.QUÂN ,H2 MR HUYNH,H8 MR CHIẾN
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YUANPING SEA ML HERON FUDA KAI HANG