Category Archives: Uncategory

Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 05 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 18 tháng 05 năm 2024        TRỰC BAN ĐHSX : VŨ TUẤN THANH  – TRỰC BAN HOA TIÊU : PHẠM TRUNG VĂN TRỰC BAN C1: CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 CA 2: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 3: HÀ VĂN…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 05 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 17 tháng 05 năm 2024        TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU  – TRỰC BAN HOA TIÊU : TRẦN ĐẮC TRUNG TRỰC BAN C1: CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 CA 2: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 3: HÀ VĂN ĐỨC…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 05 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 16 tháng 05 năm 2024        TRỰC BAN ĐHSX: PHẠM XUÂN TÙNG – TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐẶNG TRUNG KIÊN TRỰC BAN C1: CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 CA 2: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 05 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 09 tháng 05 năm 2024    TRỰC BAN ĐHSX:LÊ  XUÂN THẮNG – TRỰC BAN HOA TIÊU: ĐÀO TRUNG KIÊN TRỰC BAN C1: CA 1: HÀ VĂN ĐỨC: 0967882013 CA 2 PHẠM HÙNG CƯỜNG .0918943893 C3. TÔ MINH THẮNG.0976264689 Thủy triều Quảng Yên Nước…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 05 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 08 tháng 05 năm 2024        TRỰC BAN ĐHSX:LÊ HUY TRƯỜNG – TRỰC BAN HOA TIÊU – TRẦN BÁ ĐÔNG TRỰC BAN C1: CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 CA 2 PHẠM HÙNG CƯỜNG .0918943893 C3. TÔ MINH THẮNG .0976264689 Thủy triều Quảng…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 05 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 06 tháng 05 năm 2024      TRỰC BAN ĐHSX PHẠM XUÂN TÙNG   –   TRỰC BAN HOA TIÊU : PHẠM CÔNG CỬU TRỰC BAN C1: CA 1:ĐÀO VIỆT HOÀNG: 094888966 CA 2:PHẠM HÙNG CƯỜNG.0918943893 CA 3: HÀ VĂN  ĐỨC.0967882013 Thủy triều Quảng…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 5 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 04 tháng 5 năm 2024        TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU TRỰC BAN C1: CA 1: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 3: LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:01:00 –…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 03 Tháng 5 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 03 tháng 5 năm 2024        TRỰC BAN ĐHSX : LÊ XUÂN THẮNG  TRỰC BAN C1: CA 1 : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 2 : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 3: LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 Thủy triều Quảng Yên…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 02 Tháng 5 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 02 tháng 5 năm 2024        TRỰC BAN ĐHSX: LÊ HUY TRƯỜNG TRỰC BAN C1: CA 1: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 2: HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013 CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:23:29 –…

Kế Hoạch Điều Động Ngày 30 Tháng 4 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY Ngày 30 tháng 4 năm 2024        TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU TRỰC BAN C1: CA 1: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 CA 3: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 Thủy triều Quảng Yên Nước lớn:21:04 –…