Kế Hoạch Điều Động Ngày 27 Tháng 06 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 27 tháng 6 năm 2024  
TRỰC BAN ĐHSX: VŨ TUẤN THANH   –   TRỰC BAN HOA TIÊU : PHẠM CÔNG CỬU
TRỰC BAN C1:
CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 CA 2: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 3: HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn : 21:00- 3.3M
Nước ròng : 09:02-0.2M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:21:00 – 3.7M
Nước ròng:08:57 – 0.5M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:21:29- 3.8M
Nước ròng:08:47 – 0.7M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 05H00 06H00 HIẾU A BLUE DREAM MELODY 6.31 202.85 42,289 F0 – CKHG NM6.CL H5              H2 SUNNY TRANS T59
2 18H00 HÀ B BLUE DREAM MELODY 6.25 202.85 42,289 CKHG – F0 NM6.CL H2  –        H3 SUNNY TRANS T59
3 12H30 14H00 HẠNH RUN FU 8 9.2 170 17,433 HP3 – F0 H3            H5 AGE-LINE T57
4 12H30 13H00 NAM REACHY SPRING 12.0 229.2 51,130 HM2.3 – F0 H3     –     H5 LOGICCS T57
5 16H00 THUẬN PHUONG DONG 06 9.3 157.5 13,706 HL3.1 – F0        H5.H3 – H5 MINH DUONG T57
6 12H30 16H00 THẠO HÀ D HERON 4.5 116.92 5,415 F0 – SN TP02.TP03 H3 – TA – X2 ASP T66D
7 12H30 14H30 THUẬN PETROLIMEX 15 7,0 159,9 13,468 F0  –  HL3.7 H3  H5 VIPCO T57
8 19H30 21H30 KHỨNG VINASHIP SEA 7,3 169,03 18,108 F0  –  HL3,4 TR KPB T57
9 19H30 21H30 HIẾU B ROYAL 39 4,0 91,9 2,972 F0  –  HG7.2 TR           H2 HD T59
10 19H30 20H30 TUẤT NHA BE 10 7.0 108 4,760 F0 – HL1.4 TR VIPCO T57
11 18H00 TÙNG D TRUNG PTS HAI PHONG 02 4,5 99.9 3,166 B12  – HM1.2 P H2   TR VIPCO T58
12 22H00 TÙNG D TRUNG PTS HAI PHONG 02  4,5 99.9 3,166 HM1.2  – F0         TR – TR VIPCO T57
13 21H00 22H30 HÀ A GRAMPUS BRAVE 12.6 189.99 31,232 HN1.3 – F0 X3 – TL – X3 JSC T65A
14 22H30 23H00 SƠN PREGNY 12.3 228.95 44,252 HM2.4 – F0 H5 ĐAI DƯƠNG T57
15 20H30 ĐỨC HOAI SON 58 4.8 79.8 2,222 CL4 – HG H2 HOAI SON T60
16 19H30 20H30 HIỆU TRUNG THANG 66 3.3 109.98 4,380 F0 – HG TR            H2 STAR MARINE T59
17 23H00 MƯỜI THERESA LIBRA 6.0 144.71 11,254 CL2 – F0 NM6.HG X2                  H5 VFQN T60
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: X2 MR.MINH , X3 MR.HÙNG
– Phương tiện thủy: H3 MR HÙNG, TL MR.TÚ,TA MR.HOÀ,TR MR.QUÂN ,H2 MR HUYNH,H8 MR CHIẾN,H5 MR THÌN
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
GUO HAI LIAN 818 HOPE 1 AOM FEDERICA AGMEMNOM II