Kế Hoạch Điều Động Ngày 22 Tháng 02 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST.WATCH.TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH :  HÀ VĂN ĐỨC :  0967882013 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG.0968824688 MR .HÙNG. 0989433881
HON GAI TIDE TABLE
03.01 – 3.7M
15:14   0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
04 :00- 3.9M
15.08 – 0.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
03 :00- 3.6M
16. 00  -0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 04H30 LINH CELEBRITY SOLSTICE 8,3 317,25 121,878 F0  – CKHG CL,NM6,CL ,HT TR     –     H2
2 01H00 HƯNG BAL TIMORE 14,5 288,97 89,523 F0 – HM2.6 CL8        TA – H3
3 07H00 08H00 CỬU PETROLIMEX 15 7,0 159,9 13,468 F0 – HM1.3 H2     –     TR
4 10H00 11H00 SƠN RIVIERA 7,5 239,30 66,172 F0 – CKHG CL6,CL8 H3     –     TR
5 13H00 15H00 MƯỜI HÀ C PETROLIMEX 20 9,5 146,6 11,662 F0 – B12 P.HL H2           TR
6 01H00 TUNG D KIÊN B ROYAL 16 7,0 90,98 2,999 HG7.1 – F0 H3 – TA – H3
7 07H30 09H00 THĂNG  A ANTIGONI FORCE 10,5 196.00 34,456 HN2.12 –  HN1.6 X3 – TL – X3
8 10H00 11H00 ANH BÌNH OCCITIAN KEY 5,0 165.50 16,418 F0 –  HL3.6 H3
9 09H30 TÙNG A AM SHRADDHA 6,80 229 43,067 CL4 – F0 S.TEAMNM6.CL6HT X5            H2
10 10H00 12H00 HÀ B TUẤT PRIDE 6.8 189.99 33,001 HL1.5 – F0 H3
11 10H00 11H00 THANH A QING DAO GANG DA GANG 8.4 189.99 33,044 HL3.4 – HL3.1 H3
12 13H00 14H00 ĐỨC HA D NAM KHANH 569 3.8 97.12 2,998 F0 – XMTL H8 H2            H8
13 16H30 18H00 ĐĂNG AEGIS SELMER 6.5 190 31,572 HN1.5 – F0 X3  –  TL  –  X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ANTIGONI FORCE CL, SUZHOU DIONE