Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 4 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 12 tháng 4 năm 2024
TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU
TRỰC BAN C1:
CA 1: HÀ VĂN ĐỨC: 0967882013 CA 2: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 CA 3: TÔ MINH THẮNG : 0976264689
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:18:00 – 3.2M
Nước ròng:06:26 -0.8M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:19.00 – 3.4M
Nước ròng:04:37 – 0.9M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:19 :20- 3.7M
Nước ròng:05.08 – 0.8M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 03H30 05H00 THANH B NAM SEASPAN CHIBA 8.60 268.5 46,444 F0 – CL4 TM.CL8.CL6HT H3                 X1 S5 T60
2 03H30 04H00 TÙNG D KIÊN B LONG PHU 04 5.1 78.2 1,318 HM1.4 – B12 P H3                 H2 VIPCO T58
3 07H00 THANH A ANH PETROLIMEX 16 8.0 183.22 29,206 B12 – F0 P.HL8 H2                 H5 VIPCO T59
4 03H00 TUẤT HA D NHA BE 08 5.0 105 4,432 B12 – F0 P H2                 H3 VIPCO T59
5 07H30 08H30 THẠO SEA DREAM 4.5  136.49 8,216 F0 – HG7.2 H5                 H2 LGT TBD T59
6 07H30 10H00 HIẾU A THANG B PETROLIMEX 18 10.8 175.9 25,429 F0 – B12 P.HL8 H5                 H2 VIPCO T59
7 12H30 14H00 TRƯỜNG KEY JOURNEY 14.5 225 42,711 F0 – HM2.4 CL H2 – H6 S&A T57
8 19H30 20H00 HÀ C VĂN CHANG LONG 7.9 139.69 8,979 HL1.2 – F0 H3 VTB QT T57
9 22H30 HƯNG CHÂU A PG HOLLY 8.18 209.97 49,759 F0 – CL4 HL8.NM6.CL6          H6 – X1 VOSA T60
10 07H30 10H00 HÀ B LOWLANDS ENGEL 10.06 183 24,386 HP1 – F0 H5 VOSA T57
11 07H30 10H00 QUYỀN TÙNG D WAN HONG 10.2 169.26 16,978 HL1.1 – F0 H5 XMK HL T57
12 07H30 10H00 ĐĂNG ZHE HAI 526 8.8 189.99 33,147 HL3.1 – F0 H5 AGE-LINES T57
13 16H30 TRƯỜNG BEIJING 2008 7.0 228.99 43,158 HP4 – F0         H6 – H2 S&A T57
14 20H00 THANH B SEASPAN CHIBA 9.0 268.5 46,444 CL4 – F0 CL6.CL8.TM X1     –     H3 S5 T60
15 19H00 ĐỨC KIÊN B LONG PHU 04 3.5 78.2 1,318 B12 – F0 P H3    –     H3 VIPCO T59
16 19H30 21H00 HƯNG CHÂU A AQUAVITA SEA 14.42 229 43,968 F0 – HM2.3 CL6 H3 – H6 VOSA T57
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: X1 MR.KHIÊN , X3 MR.HÙNG
– Phương tiện thủy:H2 MR.HUYNH, H3 MR.HÙNG, H5 MR.KHANH ,TL MR.TÚ,H6 MR.CƯỜNG
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SEA AQUARIUS SOLAR AFRICA TIAN TAI SHAN ASTERIS SARONIC TRADER