Quyết định giảm giá dịch vụ Hoa tiêu hàng hải áp dụng đối với tàu thuyền Việt Nam hoạt động vận tải nội địa trước tình trạng giá nhiên liệu tăng cao

QD 115